• 17 kwietnia 2024 04:25

Inauguracja roku akademickiego w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

 Odśpiewaniem pieśni “Gaudeamus igitur” Chór Ostrowianki rozpoczął uroczystą inaugurację roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, która odbyła w dniu 7 października 2020 roku w Forum Synagoga i miała, ze względu na epidemie koronawirusa, nietypowy charakter. Bezpośrednio w uroczystości wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Programowej, członkowie Komisji Rewizyjne i Samorządu Słuchaczy, starostowie sekcji i kół zainteresowań oraz członkowie chóru Ostrowianki. Pozostali członkowie ostrowskiego uniwersytetu, jego absolwenci i przyjaciele mieli możliwość obejrzenia „na żywo” inauguracji roku akademickiego za pośrednictwem Telewizji Kablowej PROART. Wśród gości byli profesor Tadeusz Sarnowski, Dziekan Społecznej Akademii Nauk a zarazem przewodniczący Rady Programowej OUTW, Paweł Rajski, starosta ostrowski i Sebastian Górski, zastępca prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru Ostrowianki

Józef Kozan, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, witając słuchaczy obecnych w Forum Synagoga i przed telewizorami oraz zaproszonych gości stwierdził, że ta szczególna chwila refleksji w innych, niż dotąd uwarunkowaniach jest nadzieją, że pokonując trudności spowodowane przez niewidocznego i niebezpiecznego wirusa będziemy mogli udowodnić, że ostrowski uniwersytet w 14. roku swego istnienia będzie skutecznie i konsekwentnie realizował działalność edukacyjną, twórczą, kulturalną, zdrowotną i turystyczną, jak też związaną z aktywizacją i poprawą jakości życia osób starszych środowiska lokalnego.  Podkreślał, że będzie, tak jak dotąd, tylko w utrudnionych warunkach, podawał przykłady seniorom, że jesień życia może mieć wiele barw, różnorodnych i ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania nowych relacji z drugim człowiekiem. Mówiąc o historii ruchu uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce poinformował, że otrzymał z rąk Ewy Mateckiej, senatora RP uchwałę Senatu RP z dnia 29 września 2020 roku z okazji 45-lecia ruchu UTW w Polsce, pokazującą historię, znaczenie  i dorobek aktualnie działających uniwersytetów, których jest 600 i skupiają 200 tysięcy słuchaczek i słuchaczy. Na jego prośbę z treścią tej uchwały zapoznał zebranych Ryszard Dolata, przedstawiciel ostrowskiego uniwersytetu w  Obywatelskim Parlamencie Seniorów.

W imieniu słuchaczy, którzy wyrazili chęć studiowania w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku panie – Bożena Gwizdek i Teresa Jakób, złożyły Ślubowanie o przestrzeganiu praw studentów i godnego reprezentowania Stowarzyszenia. W ten sposób zostały przyjęte w poczet słuchaczy przez profesora Tadeusza Sarnowskiego, przewodniczącego Rady Programowej i odebrały legitymacje z rąk Ewy Skibińskiej, członka Zarządu OUTW. Po zakończeniu procedury ślubowania Józef Kozan i Tadeusz Sarnowski zapowiedzieli, że rok akademicki 2020/2021 ogłaszają za otwarty.

W swoim wystąpieniu Tadeusz Sarnowski – dziekan Ostrowskiego Wydziału Społecznej Akademii Nauk stwierdził, że uroczystość inauguracji roku akademickiego jest największym świętem w każdej uczelni. Wyraził zadowolenie, że pomimo pandemii Zarząd zdecydował się kultywować tę tradycję i będzie można stopniowo przeprowadzać zajęcia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nic nie trwa wiecznie – stwierdził – stąd nadzieja, że z wirusem też sobie poradzimy. Pogratulował nowym studentom życząc, aby potraktowali swoją decyzję jako kolejną przygodę i mieli świadomość, że czas spędzony na uniwersytecie nie jest czasem straconym, a jest czasem do jego wykorzystania. Warto więc być otwartym  na nowe wyzwania i cieszyć się z każdego dnia w myśl zasady: razem uczymy się, razem przyjaźnimy się. Zapewnił, że Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim będzie nadal wspierać działalność Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Życzył  słuchaczom niesłabnącego zapału i motywacji do poszerzania swoich horyzontów, zaś Zarządowi Stowarzyszenia realizacji wszystkich planów i zamierzeń na ten rok akademicki i kolejną kadencję. Zaprosił wszystkich do budowania pomyślności ostrowskiego uniwersytetu.

Józef Kozan poinformował, że zajęcia odbywać się będą w Społecznej Akademii Nauk, I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowych  oraz  n-klubie – sztuka i edukacja. Jako Zarząd Stowarzyszenia – dodał – bierzemy w tym trudnym okresie pełną odpowiedzialność za realizację planów i zamierzeń.

Józef Kozan otwiera uroczystość inauguracji
Mianowanie nowych studentów

O założeniach programowych ostrowskiego uniwersytetu poinformowali obecnych członkowie Zarządu:

Aleksandra Biegańska omówiła plany w zakresie dydaktyki, gdzie m.in. przewiduje się naukę języków obcych i zajęcia z informatyki. Ponadto – stwierdziła – skupimy się na spotkaniach w kołach naukowych i w Klubie Podróżnika oraz na organizacji comiesięcznych wykładów audytoryjnych o różnej tematyce. Planujemy powołać także koło fotograficzne i sekcję tenisa stołowego. Przewidujemy spotkać się na noworocznej imprezie integracyjnej. Liczymy na rozwijanie twórczości wydawniczej przez naszych reporterów i fotografów skupionych w zespole Fotograf.

Maria Wojtaszek podkreśliła, że obok zajęć edukacyjnych kontynuowane będą zajęcia artystyczne w kołach zainteresowań, cieszących się największą popularnością słuchaczy. Warto w tym miejscu wspomnieć w szczególności o sekcji Kształtowania sylwetki, chórze Ostrowianki, kole plastycznym Impresja, kole Piosenki sympatycznej i zespole Tańczące Seniorki. Pozwoli to ich członkom na realizowanie się w procesie twórczej integracji, otwartości, odpowiedzialności i motywacji do działalności w każdej sytuacji oraz do aktywności w zespole. Liczymy przy tym na to, że nasze zespoły będą miały okazję do prezentacji swojego dorobku i promowania ostrowskiego uniwersytetu.

Ryszard Dolata zaprezentował zamierzenia w zakresie turystyki i krajoznawstwa związane ze zdrowym stylem życia, eko-turystyką i bezpieczeństwem seniorów w ramach działaniakoła turystyki pieszej i rowerowejpn. Turystocykliści. Podziękował staroście ostrowskiemu za wsparcie, dzięki któremu możliwa jest realizacja zadań publicznych związanych z poprawą jakości życia seniorów. Podkreślił wagę współpracy słuchaczy OUTW z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, jako efekt dialogu międzypokoleniowego. W tym roku zaowocuje to przygotowaniem przewodnika o trasach rowerowych. Turystocykliści – dodał – udowodnią kolejny raz, że aktywność fizyczna jest najlepszą receptą na zdrowie.

Zabierając głos Paweł Rajski, starosta ostrowski wyraził podziw i szacunek, że pomimo pandemii ostrowski uniwersytet rozwija swoją działalność, czego dowodem jest zaprezentowany bogaty i różnorodny program na kolejny rok i kadencję. Wpisujecie się w ten sposób – dodał – w życie wspólnoty samorządowej i pokazujecie, że uniwersytet jest dobrą wizytówką swojego miasta i powiatu oraz stanowi przykład warty upowszechniania. Życzył seniorom zdrowia, dbania o siebie i dużej odporności w tym trudnym czasie, a uniwersytetowi dalszego, dynamicznego rozwoju.

Gratulacje Pawła Rajskiego, starosty ostrowskiego

W swoim wystąpieniu Sebastian Górski, zastępca prezydenta miasta, w imieniu Pani Prezydent i własnym pogratulował osiągnięć i odpowiedzialności w zmierzeniu się z trudną rzeczywistością. Wierzę – dodał – że bogaty program, jaki przyjęliście uda się zrealizować. Zadeklarował chęć wsparcia i współpracy w mieście przyjaznym seniorom. Życzył wszystkim zdrowia i spokoju oraz pasji odkrywania kolejnych tajników wiedzy i radości, jaka płynie ze wspólnego działania. Spójrzmy razem – zakończył – z optymizmem w przyszłość.

Sebastian Górski, zastępca prezydenta miasta

W imieniu Zarządu i słuchaczy OUTW Józef Kozan podziękował staroście ostrowskiemu i prezydentowi miasta za pomoc i wsparcie licząc na dalszą owocną współpracę.

Wykład inauguracyjny nt. Odpowiedzialny senior w dobie pandemii wygłosił lekarz Marek Widenka, specjalista chorób wewnętrznych, medycyny paliatywnej i geriatrii.

Lek. Marek Witenka

W podsumowaniu uroczystości inauguracji roku akademickiego ostrowskiego uniwersytetu Józef Kozan, prezes Stowarzyszenia powiedział, że czas pandemii pokazał, jak jesteśmy zintegrowani, jak potrafimy się mobilizować i pokonywać stojące na naszej drodze trudności i przeszkody. Jesteśmy wielką uniwersytecką rodziną i nadal nią, w co wierzę, będziemy. Wracamy do codziennej aktywności wzmocnieni i odporni na przeciwności losu. Pokażmy wszystkim optymistyczne spojrzenie w przyszłość i swoją determinację w realizacji wyznaczonych celów. Razem damy radę! Uśmiechnijmy się do siebie. Do zobaczenia przy innej okazji.

Widok sali
Widok sali podczas inauguracji
Członkowie Zarządu i zaproszeni goście

Autor tekstu  –  Kazimierz Nawrocki
Autor zdjęć   –  Barbara Peukert

Ostrów Wielkopolski
Październik 2020

Skip to content