• 13 kwietnia 2024 01:32

Jesienny festiwal sportu i zdrowia w Miechowie

Program Imprez

Jesienny Festiwal Sportu i Zdrowia realizowany w dniu  1-3. 10.2020 r. w ramach :

 • Światowego Marszu TAFISA
 • XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
 • XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin

I Miechowski Marsz TAFISA
(nordic-walking)
1.10.2020 r. (czwartek)
Start: 11:00
parking przy Sz. P. nr 1 (ul. M. Konopnickiej)

 • Pokaz techniki Nordic-walking (instruktor)
 • Trasy: 4km i 8 km (trasa rowerowa)
 • Loteria fantowa +  poczęstunek
 • Zakończenie imprezy godz. 13:00

Dog- trekking (marsz z pieskiem)
3.10.2020 r. (sobota)
godz. 16:00

 • Pokaz tresury psów
 • Loteria fantowa
 • Trasy: 4km i 8 km (trasa rowerowa)
 • Zakończenie imprezy 18:00

Małopolski Marsz TFISA w Dobczycach (reprezentacje miast i gmin)
10.10.2020 r.
godz 10:00

 • Trasa: 5km
 • Gry i zabawy rekreacyjno – sportowe
 • Loteria fantowa
 • Posiłek
REGULAMIN – JESIENNY FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA

Nazwa:

JESIENNY FESTIWAL SPORTU I ZDROWIA

Termin:

1-3 X 2020 r.

Miejsce:

Trasa rowerowa w Miechowie

Start i meta:

Parking przy korcie tenisowym, ul. M. Konopnickiej

Cel:

 • popularyzacja nowych form aktywności fizycznej (nordic-walking, dog-trekking,
  slow-jogging),
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • integracja społeczna poprzez sport i rekreację,
 • hasło przewodnie „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”.
 • XII Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich

XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin (polska edycja światowego Dnia Sportu – Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA – światowe stowarzyszenie promujące aktywny, zdrowy styl życia).

 •  Patronat medialny:

„Głos Seniora” i „Wieści Miechowskie”.

 •  Organizator:

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Gryf” w Miechowie.

Partnerzy: 

 • Starostwo Powiatowe
 • Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
 • Świętokrzyskie TKKF
 • Małopolskie TKKF

Trasa: trasa rowerowa.

Warunki uczestnictwa:

 • we wszystkich konkurencjach (nordic-walking, dog-trekking) mogą uczestniczyć osoby bez względu na wiek i płeć, których stan zdrowia pozwala na udział w grupach zorganizowanych, rodzinnie lub indywidualnie,
 • uczestnictwo w imprezach odbywa się na własną odpowiedzialność startującego, każdy z uczestników ubezpiecza się we własnym zakresie,
 • dzieci do 18 roku życia uczestniczą tylko pod opieką rodziców lub wyznaczonych opiekunów,
 • uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, służb porządkowych oraz osób zabezpieczających trasę zawodów,
 • obowiązuje limit czasowy zakończenia zawodów (2 godziny),
 • mile widziane stroje jesienne (np. wianki z liści),

Zgłoszenia i zapisy:

zgłoszenia e-mailowo: tkkf.miechow@interia.pllub tel. 606-658-463 Janusz Masłowski,

udział w zawodach jest bezpłatny.

Nagrody, klasyfikacja:

 • imprezy sportowe mają charakter rekreacyjny nie objęty klasyfikacją zawodników,
 • każdy z uczestników jeśli jest zarejestrowany, bierze udział w loterii fantowej,
 • organizator przewiduje niespodzianki dla uczestników lub grup zorganizowanych,
 • mile widziane będą rodziny,
 • organizowany będzie Konkurs na „Najciekawszy Strój Jesienny”.

Postanowienia końcowe:

 • uczestników obowiązują zasady fair-play oraz niniejszy regulamin,
 • opiekę medyczną zapewniają organizatorzy,
 • uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
 •  uczestnicy dodatkowo mogą się ubezpieczyć od OC i NWW,
 • psy startują obowiązkowo na smyczach i kagańcach,
 • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprez,
 • startują tylko zarejestrowani na listę uczestnicy,
 • loteria fantowa realizowana będzie według zgłoszeń (numerów) ze zgłoszenia,

w trakcie trwania imprezy przeprowadzone będą konkursy:

 • Konkurs na „Najciekawszy Strój Jesienny”
 • Konkurs dla Czworonogów
 • Loterie fantowej

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Skip to content