Powiat Oświęcimski

Powiat oświęcimski jest doskonałym miejscem spędzania wolnego czasu dla
pasjonatów historii i miłośników przyrody. Piękne krajobrazy,
charakterystyczne dla tej okolicy liczne stawy rybne, czyste rzeki oraz
interesujące obiekty zabytkowe sprawiły, że ziemia oświęcimska jest
atrakcyjnym terenem rekreacji. Przyrodniczą ciekawostką powiatu jest
słynna „Dolina Karpia” znajdująca się w okolicach Zatora. Trasy
spacerowe nad Skawą, wzdłuż zielonych zarośli wiklinowych, stawów z
kępami tataraku i sitowia oraz licznymi siedliskami ptactwa wodnego,
m.in. czapli, łabędzi, kormoranów, są wspaniałym miejscem spacerów oraz
obserwacji ornitologicznych. Kilkaset kilometrów tras rowerowych pozwala
połączyć aktywny wypoczynek z poznawaniem najpiękniejszych zakątków
regionu. Szlaki dostępne dla turystów na rowerach przebiegają przez
najciekawsze i najpiękniejsze zakątki powiatu oświęcimskiego.
Ziemia oświęcimska położona w centralnej części Kotliny Oświęcimskiej
pomiędzy rzekami Wisłą, Skawą i Sołą historycznie związana była z
kasztelanią, a później z księstwami Oświęcimskim
i Zatorskim. Przecinanie się ważnych szlaków handlowych oraz wysoko
postawiona gospodarka rolna przyczyniły się do rozwoju ziemi
oświęcimskiej, a miejscowości stały się siedzibami znanych i cenionych
rodów szlacheckich i magnackich.
Obecny kształt powiatu jest wynikiem reformy administracyjnej z 1999
roku. W jego skład wchodzi 9 gmin. Gmina miejska Oświęcim, 4 gminy
miejsko-wiejskie: Chełmek, Brzeszcze, Kęty, Zator i 4 gminy wiejskie:
Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka oraz Przeciszów. Powiat zajmuje obszar
406 km kw. zamieszkany jest przez ponad 153 tysiące osób.
Honorowym Obywatelem Ziemi Oświęcimskiej jest Ojciec Święty Jan Paweł II.