• 20 maja 2024 04:13

Słuchacze Kazimierzowskiego UTW piosenkami Zbigniewa Wodeckiego pożegnali rok akademicki 2019/20

Koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Zespołu Wokalnego EKG++ zakończył XIII rok akademicki 2019/20 słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Program słowno-muzyczny obejmował życie i twórczość artystyczną Zbigniewa WODECKIEGO.

Zakończenie nietypowego z powodu pandemii roku akademickiego zorganizowano w ”pięknych okolicznościach przyrody”. Kilkudziesięciu seniorów spotkało się w cudownym o tej porze roku uczelnianym ogrodzie botanicznym UTW. Ze względu na podwyższoną z powodu wieku możliwość zakażenia, wszyscy zachowali podwyższone wymogi sanitarne.  

 Naszych seniorów jest obecnie ponad 350. Nie możemy przyjąć ich więcej, bo nie mamy na uczelni większej sali. Dzięki KUTW ludzie odkrywają swoje pasje i zainteresowania wychodząc z nimi przede wszystkim na zewnątrz. Okazuje, że mamy takie samorodki, jak: pisarze, poeci, rękodzielnicy, artyści śpiewający i tańczący. Pełne spektrum zainteresowań, które można realizować przy okazji naszej działalności – mówi dr Sławomir Łaniecki, przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego UTW.

– W czasie spotkania w botaniku świetnymi przerywnikami były oryginalne wywiady z muzykiem. Jego żarty bawiły nas wszystkich. Słuchacze KUTW nie zamierzają zwalniać tempa w nadchodzących miesiącach. Przed nami 3 zagraniczne wycieczki oraz liczne inne przedsięwzięcia. Uniwersytet daje nam dużo satysfakcji – relacjonuje Teresa Nowakowska.

 Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW, podziękowała artystom oraz słuchaczom KUTW za całokształt działań i różnorodne aktywności w okresie pandemii. Szczególne podziękowania skierowano do Jarosława Mikietyńkiego, zastępcy kierownika ogrodu botanicznego oraz przewodniczącego Rady Naukowo – Programowej dr Sławomirowi Łanieckiemu – wspomina Barbara Kochańska.

Tekst: Miłosz Sałaciński

Skip to content