Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser – Duda popiera kampanię „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!”

Celem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę!” jest zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej sytuacji Seniorów w dobie panującej epidemii koronawirusa, a przede wszystkim wsparcie odizolowanych od świata seniorów w naszym kraju poprzez pomoc, rzetelną informację, edukację i aktywizację.
Szczegóły na www.glosseniora.pl/solidarni-z-seniorami/