• 22 czerwca 2024 18:28

Nowoczesność dla seniora – informacje i zdjęcia z konferencji

Dnia 4 lutego 2020 roku, w Łodzi odbyła się konferencja pt. “Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami – rehabilitacja i sprzęt medyczny”. Jednym z jej uczestników był Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora, który wygłosił autorską prelekcję. Poniżej przedstawiamy harmonogram prezentacji tematycznych, które miały miejsce w trakcie spotkania.

  • Dorota Kotowska – Dyrektor Zakładu Opieki i Rehabilitacji AKCEMED – “Problemy pielęgnacyjne u ludzi w wieku podeszłym, starszym i sędziwym”
  • Andrzej Bohacz – Prezes Zarządu NaszSenior.pl – “Nowa definicja SREBRNEJ OPIEKI”
  • Marek Kruszyński – CMO, Member of the Board, Titanis Sp. z o.o. – “Neurofroma – interaktywne ćwiczenia funkcji ruchowych i poznawczych do pracy stacjonarnej – w placówce oraz zdalnej – w warunkach domowych”
  • Zuzanna Grabusińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe – “Nowoczesne technologie a humanizacja w opiece nad osobami starszymi”
  • Przemysław Wiśniewski – Prezes Fundacji ZACZYN, redaktor naczelny pisma “Polityka Senioralna” – “Starość jako wyzwanie indywidualne i społeczne. Programy uświadamiające wyzwania starzenia i efekty ich realizacji, kierunki zmian systemowych na rzecz polepszenia jakości życia osób starszych”
  • Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia MANKO – “Najnowsze formy aktywizacji seniorów w Polsce i na świecie”
  • Agata Bluj – Koordynatorka projektu “Siłownia Pamięci”, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA – “Siłownia Pamięci – nowatorski trening umysłu dla seniorów. Materiały do zajęć grupowych oraz aplikacje MEMO na tablety”