• 13 kwietnia 2024 02:28

Zdążyć z marzeniami z Koziegłowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku

sie 2, 2019

Członkowie Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku tańczą, śpiewają, odnoszą sukcesy i aktywnie uczestniczą w życiu swojej gminy. W tym roku dzięki realizowanemu zadaniu w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Zdążyć z marzeniami. Zadnie którego celem jest podniesienie aktywności edukacyjnej i społecznej u 50 osób w wieku 60+, poprzez nowy program zajęć realizowany przez Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Gminą i Miastem Koziegłowy, to zajęcia edukacyjne i aktywizujące dla 50 seniorów. W okresie realizacji projektu Seniorzy objęci są bezpłatną edukacją podnoszącą kompetencje dotyczące żywienia, zdrowia i zdrowego stylu życia oraz kompetencje kulturowe poprzez naukę sztuki teatralnej, tanecznej, wokalnej i animację kulturalną. Uczestnicy poznają specyfikę pracy w różnych teatrach podczas 5 wizyt studyjnych i spektakli teatralnych. Finałem będzie widowisko teatralno – muzyczne przygotowane przez samych seniorów.

W kwietniu rozpoczęły się zajęcia teatralne dla uczestników projektu. Podczas pierwszych spotkań seniorzy zbierali osobiste opowieści i poznawali metody przekuwania ich w scenariusz teatralny. Robią to pod okiem aktorki, reżyserki i scenarzystki. Pani Agnieszka Raj-Kubat jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Studium Aktorskiego Teatrów Lalkowych oraz dyplomowanym aktorem dramatyczny przy Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie. Swój talent aktorski, reżyserski oraz nauczycielski z powodzeniem realizuje podczas zajęć teatralnych z seniorami , co potwierdzają uczestnicy zajęć.

Warsztaty edukacyjne zdrowego stylu życia to przede wszystkim zajęcia z dietetykiem i trenerem personalnym. Na spotkaniach Uczestnicy uczą się w jaki sposób styl życia wpływa na występowanie chorób cywilizacyjnych, jakich dokonać zmian w sposobie odżywiania, aby zapobiec ich występowaniu i jak komponować dietę lekkostrawną. Poznają podstawowe składniki odżywcze pożywienia (ich rolę, występowanie i zapotrzebowanie). W sierpniu rozpoczną się praktyczne warsztaty zdrowego odżywiania, a przeprowadzi je 10 przygotowanych merytorycznie osób dla pozostałych 40 uczestników. Podczas zajęć wspólnie opracują diety, nauczą się , jak zamienić pyszne specjały na energię i idealną sylwetkę, przygotowywać będą potrawy zgodnie z zasadami zdrowego żywienia m.in. pieczenie chleba, produkcja masła, sałatek itp.

Zajęcia wokalno–muzyczne to nauka emisji głosu, rytmiki, pieśni, także tych związanych z regionem, tradycyjnych, ale w nowej ciekawej aranżacji. Grupy taneczne przygotowują nowe układy taneczne i znów swoimi zdolnościami będą mogły chwalić się podczas konkursów czy przeglądów tanecznych dla seniorów. Seniorzy odwiedzili już Operę Śląską w Bytomiu i Teatr Żelazny w Katowicach. Ruch to zdrowie, taniec i śpiew daje radość i pozwala miło spędzić czas, potwierdzają uczestnicy zadania.

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jako stowarzyszenie, w grudniu 2011r. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, a także turystyki, kultury fizycznej i sportu oraz międzypokoleniowej współpracy.

KUTW liczy 100 członków w wieku od 50 do 85 lat. Przy Uniwersytecie działają sekcje: wokalno – muzyczna, sportowa, rowerowa, Nordic Valking, kulturalno-oświatowa, taneczna, kabaretowa, kulinarna i manualna. Uniwersytet aktywnie uczestniczy w życiu gminy Koziegłowy. Pokazy grupy tanecznej uświetniają lokalne imprezy, słuchacze współpracują z Biblioteką podczas pasowania na czytelnika i lekcji bibliotecznych oraz projektów np. Edukacja finansowa dla seniorów, Cyfrowe korzenie. Słuchacze KUTW uczestniczą w rozgrywkach i olimpiadach sportowych, regionalnych i ogólnopolskich – np. Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Weku i Organizacji Senioralnych w Łazach, Olimpiada Seniora „Zdrowy Senior” w Radomsku gdzie osiągają sportowe sukcesy. KUTW organizuje bezpłatne wykłady, warsztaty, pogadanki ( zdrowie, ekologia, komputery) oraz wycieczki krajoznawcze w Polsce i za granicą KUTW na swą działalność stara się pozyskiwać środki w konkursach grantowych. W otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał dofinansowanie na zadanie w 2015 r. XII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych ,,Obrzędy, zwyczaje, tradycje” Ochrona Gwary Północnej Jury i w 2017 roku pt. XIII Jurajski Przegląd Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, tradycje” i zrealizował zadania wspólnie z Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach i Regionalnym Ośrodek Kultury w Częstochowie, Patronat objął Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zdążyć z marzeniami to projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Cykl zajęć lekkoatletycznych i treningów ogólnorozwojowych dla seniorów z Gminy i Miasta Koziegłowy. KUTW poprzez organizację działań edukacyjnych, skupił w swych szeregach seniorów z innych wiejskich organizacji: Koła Gospodyń Wiejskich, Koło emerytów i rencistów, grupa Aktywne Kobiety, Akcja Katolicka. Organizacje te działają zazwyczaj okolicznościowo – dożynki gminne, święta kościelne. Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku natomiast stał się obecnie bardzo ważną i jedyną w Gminie Koziegłowy „ instytucją” zajmującą się edukacją seniorów.

Skip to content