• 19 lipca 2024 14:58

Raport Koalicji Serce dla cukrzycy

lip 26, 2019 #Serce dla cukrzycy

Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta.

8 na 10 pacjentów z cukrzycą ma powikłania sercowo-naczyniowe. Co więcej, prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do 2030 r. zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy, w tym również z powodu powikłań kardiologicznych, nawet o 100%.

Ze względu na ten ogromny problem społeczny, wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych, Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy, która rozpoczęła działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Jednym z pierwszych działań Koalicji było przeprowadzenie na przełomie maja i czerwca 2019 r. badania ankietowego skierowanego do osób chorujących na cukrzycę i ich opiekunów.

Zebrane opinie pacjentów były punktem wyjścia do opracowania raportu „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”.Wnioski z badania ankietowego posłużyły do przygotowania rekomendacji zmian w organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2 w Polsce. W raporcie zostały zamieszczone również komentarze ekspertów klinicznych, systemowych oraz środowiska pacjentów.

Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy coraz większej liczby Polaków. Często bagatelizowana i ignorowana, nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nie boli, ale wywołuje bardzo groźne, niekiedy wręcz katastrofalne, a przy tym nieodwracalne powikłania. Pomimo swojego poważnego charakteru, nie jest wystarczająco priorytetowo traktowana zarówno przez pacjentów oraz osoby nią zagrożone, jak i przez decydentów.

– komentuje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

zdjęcie grupowe

Raport ukazuje sytuację pacjentów diabetologicznych oraz potrzeby i oczekiwania co do standardu leczenia cukrzycy i jej powikłań. Wśród najważniejszych wniosków znalazły się m.in.

  • Aż 70% ankietowanych twierdzi, że system opieki zdrowotnej w Polsce nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy
  • 70% respondentów ma problem z dostępem do diabetologa.
  • 80% ankietowanych ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy
  • 90% respondentów uważa, że dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy nie jest wystarczający
  • 85% respondentów uważa, że edukacja społeczeństwa na temat cukrzycy i jej powikłań jest niewystarczająca
  • 80% ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę.

Jak wynika z raportu największe trudności, z jakimi borykają się pacjenci chorzy na cukrzycę w Polsce to dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do specjalistów, sytuacja finansowa, leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego. Dlatego opieka nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy – mówi Marek Kustosz, Prezes Instytutu Człowieka Świadomego. Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych a nadrzędnym celem wspólnych działań jest kształtowanie skutecznego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w zakresie diabetologii i kardiologii.

dodatkowe finansowanie. grafika

Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów podkreśla:

Najważniejszym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2, powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym najczęściej występującym sercowo-naczyniowym i w konsekwencji poprawa jakości i długości życia chorych na cukrzycę osób. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości w obszarze występowania powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy.

Specjaliści i eksperci w obszarze leczenia cukrzycy są zgodni, że najważniejsze zmiany potrzebne w opiece nad chorymi na cukrzycę to:
– ułatwienie dostępu do nowoczesnych terapii,
– koordynowana opieka i współpraca specjalistów z różnych dziedzin w zakresie leczenia pacjenta z cukrzycą
– edukacja pacjentów w zakresie powikłań,
– zaangażowanie pacjentów i ich rodzin w proces leczenia.

Więcej informacji na temat kampanii oraz raport Serca dla Cukrzycy można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Unii Organizacji Pacjentów https://www.obywateledlazdrowia.pl oraz na dedykowanym akcji Fanpage https://www.facebook.com/SerceDlaCukrzycy/.