• 22 maja 2024 10:25

Senioralna impreza o zasięgu międzynarodowym

lip 23, 2019
XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie 23-28 czerwca

XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  w Olsztynie „Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna”.

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie zorganizowała w dniach 23-28 czerwca 2019 r. Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku  w Olsztynie „Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna” . Było to już XIII Spotkanie z corocznych  spotkań  w Olsztynie.

Celem  XIII Europejskiego Spotkania Integracyjnego Polskich UTW było dalsze wzmocnienie aktywizacji i integracji środowisk polskich w kraju zamieszkania, poprzez nawiązanie więzi z Polską i Polskimi UTW na Wschodzie i Zachodzie Europy, umocnienie tożsamości narodowej przez uczestnictwo w spektaklach profesjonalnych i imprezach artystycznych z udziałem wykonawczym członków z krajowych UTW i polskich organizacji kresowych pt. “Trzynastego nawet w grudniu jest wiosna”.

Pielgrzymka „Z Prymasem Tysiąclecia do Warmińskich Sanktuariów w Maryjnych” w Świętej Lipce , Stoczku Klasztornym oraz w Lidzbarku Warmińskim, siedzibie biskupów warmińskich  nawiązała do 450 rocznicy powstania Unii Lubelskiej.

Zorganizowano dwa panele dyskusyjne „Dobre praktyki i rozwiązywanie problemów PUTW” służący podwyższeniu kompetencji organizacyjnych i kierowniczych Polskich UTW w Europie, oraz komitetów założycielskich nowych PUTW, w ramach którego Andrzej Postój, przedstawiciel Federacji Uniwersytetów Warmii i Mazur przedstawił działania Federacji, a Antoni Jankowski , prezes Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach na Litwie omówił współpracę z Uniwersytetami Trzeciego Wieku na Litwie oraz panel „Ubogich zawsze mieć będziecie  J12,8” prowadzony przez Bartłomieja Głuszaka, prezesa Federacji Organizacji  Socjalnych FOS-a służący wypracowaniu metod skutecznej pomocy ubogim i samotnym seniorom.

Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia „Manko” wydawca „Głosu Seniora” przedstawił założenia „Europejskiej Karty Seniora”.

Na spotkaniu z prof. Jerzym Bralczykiem, polskim językoznawcą pt. „Polszczyzna w przeszłości i dzisiaj” omówiono zmiany następujące  w języku polskim.

W części artystycznej wystąpił znany i ceniony zespół z Olsztyna „Czerwony Tulipan”.

Delegaci zwiedzili Olsztyn – Gród Kopernika.

W XIII Spotkaniu uczestniczyli delegaci Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji (Obwodu Kaliningradzkiego), Kazachstanu, Rumunii, Austrii i Wielkiej Brytanii – ogółem 86 osób (25 delegacji) oraz 12  przedstawiciel krajowych UTW, razem z wolontariuszami było nas 125 osób.

Słowo o organizatorach

27 osób – to grupa słuchaczy Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie zaangażowanych w przygotowanie Spotkań Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku zza Wschodniej Granicy od 2007r. do dzisiaj. Posiadają ogromne doświadczenie jako emerytowani pracownicy oświaty, turystyki, gospodarki finansowo – księgowej, ubezpieczeń i administracji państwowej.

Honorowy patronat na Spotkaniem objął Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP, w Komitecie Honorowym udział wzięli : Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oraz prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

XIII Spotkanie zostało wpółfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu RP, Samorządu  Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Gminy Olsztyn.

Aldona Bagińska – Prezes Zarządu ATW

Skip to content