• 20 maja 2024 05:51

II Bieg Świadomości Autyzmu – RELACJA

Drugi Bieg Świadomości Autyzmu w Iwanowicach 28 kwietnia relacja

Kwiecień został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu, zaburzenia rozwojowego uznawanego za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS. Jednym z najbardziej tajemniczych, ponieważ mimo wielu lat badań do tej pory nie udało się ustalić jego przyczyny i lekarstwa. W kwietniu szczególnie zwracamy uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób autyzmem.

Kolorem niebieskim możemy solidaryzować się z ludźmi dotkniętymi tą dysfunkcją rozwojową. Jest on uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływa się w nieskończoności horyzontu. Jego najczystsza i najzimniejsza staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Najbardziej wyjątkową. Zapewne stąd jej skojarzenie z autyzmem. Wśród nas jest wiele osób dotkniętych tym zaburzeniem. Często ich dziwaczne zachowanie odbieramy, jako coś zupełnie innego. Niewiedza rodzi nietolerancję  i brak zrozumienia, dlatego też mamy nadzieję, że niebieskie spotkania zainspirują jak największą część społeczeństwa do zapoznania się z tematem.

Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Klasami Specjalnymi w Waganowicach kształci wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród nich są dzieci i młodzież z autyzmem. Dlatego też  już od kilku lat wraz ze stowarzyszeniem ”Razem dla Waganowic” prowadzi „Niebieskie Akcje”. Dwa lata temu udało się zaprosić do współpracy Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach, Gminę Iwanowice i Gminę Słomniki. Dzięki przychylności i wsparciu Nadleśnictwa Miechów zorganizowaliśmy wspólnie Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu w kompleksie leśnym Polanowice-Goszcza w Zalesiu. Pierwszy z nich odbył się 22 kwietnia 2018 roku. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem ludności z okolicznych terenów.

28 kwietnia 2019 odbył się II Niebieski Bieg Świadomości Autyzmu, on  również zapadnie w pamięci na długo wszystkim uczestnikom. Wielu z nich do końca pewnie wątpiło, czy na pewno się odbędzie. Powodem była deszczowa pogoda. Nie przeszkodziła ona jednak w tym, aby oddać ukłon osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom. Przybyło wiele osób, którym bardzo dziękujemy. Obecność tych ludzi pokazała, że warto organizować takie inicjatywy.

Bieg odbył się na 1 km, 5 km i na 10km. W tym dniu biegali wszyscy dzieci, młodzież, dorośli oraz Seniorzy. Ci ostatni stanowili chyba najliczniejszą grupę, dlatego w tym dniu najstarsi wiekiem uczestnicy zostali obdarowani pucharami i  prezentami przez Prezesa Stowarzyszenia Manko i Redaktora Naczelnego Głosu Seniora Pana Łukasza Salwarowskiego. Puchary otrzymali pan Wiesław Pstuś (70 lat) oraz Krystyna Łakomy (73 lata). Serdecznie gratulujemy!

Pozostali uczestnicy również nie zakończyli biegu z pustymi rękami, każdy otrzymał medal, pakiet startowy oraz nagrodę niespodziankę. Po zakończeniu biegu można było poczęstować się również pysznym bigosem, ciepłą kawą lub herbatą oraz wspaniałymi wypiekami.

Bardzo cieszymy się, że w tym roku udało nam się namówić tak wiele firm i osób, aby wsparły nas w organizację naszego pomysłu. Dziękujemy GCKiB w Iwanowicach, Gminie Iwanowice, Gminie Słomniki, za włączenie się do organizacji Niebieskiego Biegu Świadomości Autyzmu. Dziękujemy również Jednostkom Ochotniczej  Straży Pożarnej z Gminy Słomniki i Gminy Iwanowice, które dbały o bezpieczeństwo uczestników naszego wydarzenia, wolontariuszom i harcerzom, którzy patrolowali punkty na trasach biegu. Dziękujemy panu Tomaszowi Durbasowi, kierownikowi Hali Sportowej w Słomnikach, który po raz kolejny nie odmówił nam swojej pomocy, panu Tomaszowi Ciałowiczowi, kierownikowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okazane wsparcie, panu Kazimierzowi Maciaszkowi, dyrektorowi ZS w Prandocinie, rodzicom uczniów ZS w Waganowicach za okazałą pomoc.

                              Organizatorzy

Skip to content