• 20 maja 2024 04:49

Ludzie o ludziach niezwykłych – Aleksander Szumański

mar 7, 2019
aleksander szumański

Opracowanie i redakcja – Lidia Hanusiak, Ambasadorka Głosu Seniora

Poemat martyrologiczno-niepodległościowy Aleksandra Szumańskiego pt. „Fotografie polskie” został wydany w roku 2000. W roku 2018 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ukazało się drugie wydanie poematu, poszerzone o 4 części:

  • Wiersze nie tylko lwowskie
  • Maluję wiersze i piszę kwiaty
  • Spotkania teatralne
  • Moja Muza

Poemat ten uzyskał pewną rangę w historii literatury pięknej. Fragmenty były wystawiane w formie monodramu przez wybitnych aktorów scen polskich, lwowskich i amerykańskich. Aleksander Szumański jest orędownikiem polsko-lwowskim. Pochodzi on z rodziny inteligenckiej. Jego Ojciec, docent medycyny, został zamordowany przez hitlerowców w akcji „Nachtigall” we Lwowie wraz z grupą polskich intelektualistów. Matka, filolog polski, uczyła języka polskiego w szkołach podstawowych i średnich. W 1941 roku w wieku 10 lat zadebiutował wierszem w Radiu Lwów. Był bardzo uzdolnionym dzieckiem. Jako dorosły człowiek ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł inżyniera.

Aleksander Szumański jest dziennikarzem i publicystą światowej klasy, pracował w chicagowskim Kurierze Codziennym. W latach 2005-2012 uczestniczył w corocznych spotkaniach Światowego Forum Mediów Polonijnych. Był polskim korespondentem zagranicznym akredytowanym w USA w latach 2005-2012. Jest literatem, poetą, prozaikiem, krytykiem literackim. Jego dorobek twórczy to ok. 4000 wierszy, w tym poemat „Fotografie polskie”, poemat miłosny „Odlatujące ptaki”, poemat „Amerykańsko-lwowskie wyznania miłosne oraz inne niespełnienia” (tłumaczony na język japoński). Ponadto jest autorem 12 książek poetyckich, licznych publikacji, reportaży, recenzji. Był również konferansjerem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Lwowskiej „Bałak Lwowski” w latach 2008-2018. Jest Członkiem Związku Literatów Polskich i Związku Piłsudczyków.

W roku 2018 w dniu 4 czerwca został odznaczony odznaką Honoris Gratia – Zasłużony dla miasta Krakowa przez prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego. W dniu 21 września autor zaszczycił swoją obecnością V Ogólnopolskie Senioralia w Krakowie. Jego umiejętności literackie przejawiają się na różnych szczeblach jego twórczości. Mimo sędziwego wieku 87 lat nadal pisze i publikuje.

Odznaczenia:
Medal Komisji Edukacji Narodowej – nadany przez ministra Edukacji Narodowej (2006).
Odznaka Zasłużony Działacz Kultury – nadana przez ministra Kultury (2000).
Odznaka „Honoris Gratia” – nadana przez prezydenta miasta Krakowa (2018)
Medal „W Hołdzie Komendantowi” – nadany przez Towarzystwo Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Skip to content