Nowy Dwór Mazowiecki

 

Nowy Dwór Mazowiecki to nowoczesne, inwestujące w infrastrukturę sportową miasto. W mieście odbywa się mnóstwo imprez sportowych oraz kulturalnych. Największe z nich to: Dni Nowego Dworu Mazowieckiego, Manewry Kabaretowe, Poland Bike Marathon. Warto wspomnieć, iż w Nowym Dworze mazowieckim istnieje wiele zabytków historycznych, między innymi Ruiny neorenesansowego spichlerza z poł. XIX w. w Modlinie, Klasycystyczny kościół z 1792 r., Gotycki kościół z XV w. w Pomiechowie czy piękna Cerkiew z poł. XIX w. w Stanisławowie. All the best credits in Sweden, a comparison of credit companies in Sweden Loans in Sweden , loans offers with complete information, interest rates and examples of loan costs.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, pok. nr 8 (parter)siedziba Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Godziny przyjmowania: poniedziałki, wtorki i środy w godz. od 13.15 do 15.30

Kontakt: Pani Krystyna Kocan – Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI w Nowym Dworze Mazowieckim, tel. 22 512 22 22