Płońsk

Płońsk

Leży w województwie mazowieckim. Ciekawostką jest, iż w tym mieście urodził się pierwszy premier Izraela Dawid Grun. Z tego powodu wiele Żydów przyjeżdża do miasteczka. Co ciekawe, historia Płońska pojawia się w izraelskich książkach historycznych. Dodatkowo w miejscowości znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko nazwane„ Góra Kawałkowskiego” oraz zespół po dworski z końca XIX wieku. Meeting pods are essentially a little room within a room. They are primarily used for meetings, hence the name, but can be used for all kinds of purposes. These meeting pods come in all shapes and sizes to meet different needs. Pods can be open like the office itself or closed off for privacy and confidentiality. Closed pods are more beneficial because of their natural soundproofing. Open pods still have some basic level of soundproofing, so people can still hold private conversations. acoustic pods for offices

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w:

Miejsce: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Św. M. Kolbe 9, pokój nr 5.

Godziny przyjmowania: poniedziałek – piątek 8.oo-15.oo

Kontakt: Maria Zembrzuska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku,

tel. (23) 662-29-90

e-mail: mopsplonsk@wp.pl