• 22 czerwca 2024 17:08

Gmina Święciechowa

lut 16, 2018

Gmina Święciechowa położona jest w powiecie leszczyńskim, w województwie wielkopolskim.
Powierzchnia gminy wynosi 135 km2, co pozwala zaliczyć ją do gmin średniej wielkości. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku gminę zamieszkuje 9397 mieszkańców.

Siedzibą władz samorządowych jest Święciechowa, która jest również ośrodkiem pełniącym funkcje kulturalną, oświatową, czy podstawowej opieki zdrowotnej.

Gminę tworzy 14 miejscowości, te zaś składają się na 12 sołectw. Teren gminy pokrywają fragmenty Przemęckiego Parku Krajobrazowego oraz trzy obszary chronionego krajobrazu: Równina Leszczyńska, strefa pagórów morenowych i Doliny Rowu Polskiego.

W 2020 roku został otwarty Klub Senior +, gdzie seniorzy bezpłatnie mogą korzystać z bogatej oferty klubu.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

siedziba: ul. Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa

Telefon: 65 533 07 32

E-mail: kontakt@gops.swieciechowa.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

www.swieciechowa.pl

www.gops.swieciechowa.pl