• 23 czerwca 2024 14:29

Pacjent w centrum uwagi

cze 10, 2024 #Senior, #seniorzy

15 maja 2024 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski Kongres „Pacjent w centrum uwagi”, którego organizatorem była Fundacja DOZ, a patronem medialnym – „Głos Seniora”. W trakcie spotkania uczestnicy omawiali rolę opieki farmaceutycznej i świadczeń w tym obszarze, dyskutowali również o sposobach na zachowanie witalności i radości w sędziwym wieku.

Podczas kolejnych wykładów specjalistom udało się wypracować interesujące wnioski. Jak zauważył Piotr Brukiewicz z Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, rola polskich aptek nie ogranicza się wyłącznie do punktów, gdzie można zakupić lekarstwa – apteki stają się centrami zdrowia i profilaktyki. Obecnie seniorzy mają możliwość wykonać w nich nawet badania diagnostyczne.

– Wykonywanie podstawowych badań, takich jak pomiar ciśnienia krwi, glukozy, cholesterolu, testy na różne infekcje czy badania poziomu CRP, to szybki i wygodny sposób dbałości o zdrowie pacjenta. Jest to szczególnie ważne dla seniorów z ograniczonym dostępem do lekarzy, a także przyspiesza proces postawienia diagnozy przez lekarza – dodaje Bożena Szymańska, doradca Zarządu DOZ S.A.

Wprowadzenie badań diagnostycznych do aptek to innowacyjny krok w opiece zdrowotnej, który może znacząco poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Dostępność tych usług sprawia, że opieka staje się bardziej dostępna i przyjazna dla osób starszych, co jest kluczowe dla zapewnienia im należytego wsparcia i troski.

Długowieczność w zdrowiu

W trakcie konferencji eksperci zastanawiali się także nad sekretem długowieczności. W ciągu ostatnich 30 lat średnia długość życia Polaków wydłużyła się o 9 lat. To zasługa m.in. większej dostępności do opieki medycznej, rozwoju nauki i technologii oraz skuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej. Jednakże nie brakuje wyzwań w tym obszarze:

– Z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera 4,2 miliona osób na świecie. Niezwykle ważne jest, aby unikać ekspozycji organizmu w momentach wysokiego smogu – mówi prof. Bolesław Samoliński.

Kolejnym elementem w długowieczności – według ekspertów, ale także i samych seniorów – są szczepienia ochronne, które uruchamiają układ odporności. Warto też podkreślić rolę farmaceuty jako eksperta w zakresie zdrowego stylu życia, bo udzielają porad, promują profilaktykę, dostarczają cennych informacji.

Polityka senioralna a starzejące się społeczeństwo

W panelu dotyczącym polityki senioralnym udział wzięli:

  • Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia MANKO
  • Michał Modro – radca prawny, członek Rady ds. Polityki Senioralnej
  • Irena Rej – prezes Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”
  • dr Ewa Winczyk – lekarz rodzinny, geriatra,
  • mgr farm. Marian Witkowski – prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie,
  • Marta Chmielewska – Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie.

Rozmówcy apelowali o zmiany w prawie farmaceutycznym, tak aby farmaceuci mogli włączyć się w działania edukacyjne, aktywizacyjne i profilaktyczne seniorów, co pozwoliłoby odciążyć system ochrony zdrowia i opieki długoterminowej.