• 24 maja 2024 10:05

Najważniejszym kryterium przy wyborze polisy ubezpieczeniowej jest to, aby w największym stopniu chroniła nas, naszych bliskich oraz nasz majątek. Przed zawarciem umowy należy przede wszystkim zapoznać się z jej treścią oraz jej kluczowymi warunkami. Zapisy określają prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania. Co jeszcze jest ważne przy wyborze ubezpieczenia?

Polisa uszyta na miarę

Przed wyborem ubezpieczenia istotną kwestią jest analiza potrzeb klienta. Zakres polisy może odnosić się do ochrony życia, zdrowia lub mienia. Dobór odpowiedniego produktu powinien być odpowiednio przemyślany i dopasowany do indywidualnych preferencji klienta. Na tym etapie warto skorzystać z wiedzy eksperckiej doświadczonych agentów ubezpieczeniowych.

Zakres ochrony

Zakres ochrony polisy podyktowany jest wyborem konkretnego produktu ubezpieczeniowego, ale również jego wariantem oraz dodatkowymi rozszerzeniami. Przed zakupem ubezpieczenia klient powinien zweryfikować, czy polisa ochroni go przed skutkami ewentualnych zdarzeń, które mogą go dotyczyć. Dobrym rozwiązaniem jest porównanie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych, aby zakres ochrony polisy dostosować do swoich potrzeb, w tym ryzyk, przed którymi chcemy się zabezpieczyć.

Wyłączenia odpowiedzialności

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) znajdują się wszystkie wyłączenia odpowiedzialności. To wyjątkowo ważne elementy ze względu na możliwość wystąpienia zdarzeń, za które firma ubezpieczeniowa nie musi brać odpowiedzialności. Jeśli nie weźmiemy ich pod uwagę, wówczas ewentualne szkody klient będzie zmuszony pokryć z własnej kieszeni.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to istotne kryterium, które ma wpływ nie tylko na wysokość wypłacanego świadczenia, ale również determinuje kwotę składki. W wielu wypadkach lepszym rozwiązaniem jest zakup droższej polisy niż ewentualna naprawa niektórych szkód we własnym zakresie. Wiele firm ubezpieczeniowych umożliwia swoim klientom modyfikację zapisów polisy w trakcie trwania umowy.

Składka odpowiadająca możliwościom finansowym

Do kwestii zakresu ochrony oraz wysokości sumy ubezpieczenia należy podejść rozsądnie. Chociaż cena nie powinna być najważniejszym kryterium wyboru polisy, to istotnym aspektem jest w tym wypadku ocena zdolności finansowych klienta. Zbyt wysoka składka może doprowadzić do opóźnienia w płatności, co w przyszłości przełoży się na zerwanie umowy z ubezpieczycielem.

Ubezpieczenia Warszawa – wybierz najlepszą polisę z Eurofinance!

Multiagencja Eurofinance to firma z wieloletnim doświadczeniem, która oferuje swoim klientom najlepsze ubezpieczenia w Warszawie. Wyróżnia ją profesjonalizm, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Agenci Eurofinance służą fachową pomocą w doborze odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, które będą idealnie odpowiadać na potrzeby klientów. Oferta multiagencji obejmuje usługi ubezpieczeniowe zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Agenci ubezpieczeniowi Eurofinance porównują dla klientów wszystkie dostępne opcje i wskazują tę najkorzystniejszą. Multiagencja posiada oddziały w całej Polsce, w tym dwa w stolicy, ale mobilni agenci są w stanie dojechać do klienta.

Skip to content