• 24 maja 2024 09:16

Małopolski Tele-Anioł 2.0

kwi 16, 2024 #Senior, #seniorzy

W Krakowie została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a partnerami Małopolskiego Tele-Anioła 2.0. To program, którego celem jest utworzenie Centrum Teleopieki zapewniającego możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. W wydarzeniu wzięli udział marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach programu 8 tys. uczestników dostanie opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS. Dzięki temu urządzeniu chorzy będą mieli możliwość wezwać pomoc – nie tylko medyczną. Jak podkreślają organizatorzy, ważna jest opieka sąsiedzka, wzajemne wspieranie oraz samodzielne monitorowanie stanu zdrowia.

Współpraca wielu podmiotów

Liderem projektu zostało Województwo Małopolskie, a w realizacji zadania pomogą mu partnerzy wyłonieni drogą konkursu: Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Archidiecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Od kiedy?

Pierwsze opaski Małopolskiego Tele-Anioła 2.0 zostaną uruchomione już 26 maja 2024 roku. Dzięki poprzedniej edycji uratowano 250 osób. Projekt został entuzjastycznie przyjęty zwłaszcza przez małopolskich seniorów. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób, które szczególnie potrzebują codziennego wsparcia. To przede wszystkim realizacja działań, by rozwinąć usługi opiekuńcze i sąsiedzkie w miejscu zamieszkania potencjalnego pacjenta, usługi wykorzystujące nowoczesną technologię informacyjno-komunikacyjną.

Szczegóły projektu

Zostanie utworzone  Centrum Teleopieki, które zapewni możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Z kolei 8 tys. uczestników projektu dostanie bezpłatną opaskę bezpieczeństwa z przyciskiem SOS. Następne 2,5 tys. osób może liczyć na wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich w miejscu zamieszkania. Te usługi przeznaczone są dla osób samotnych  oraz tych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej opieki. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług dla każdego zostanie określony indywidualnie dla – średnio wyniesie 20 godzin w miesiącu przez 3 lata.

Dla 300 uczestników, u których zdiagnozowano chorobę układu krążenia (100 osób), cukrzycę (100 osób) lub chorobę układu oddechowego przewidziano 12-miesięczny pilotaż usług telemedycznych. Aż 60% tychże osób to mieszkańcy terytoriów wiejskich, a to ze względu na ograniczoną dostępność opieki zdrowotnej w tamtejszych obszarach. Uczestnicy zostaną wyposażeni w proste urządzenie do samodzielnego wykonania badania w warunkach domowych (np. pulsoksymetr, ciśnieniomierz, waga z analizatorem składu, rejestrator EKG, glukometr, spirometr). Aby umożliwić zdalną opiekę w miejscu zamieszkania, dostaną także tablet lub telefon, na którym zainstalowana będzie aplikacja zintegrowana z urządzeniami pomiarowymi. Dzięki aplikacji pacjent ma możliwość konsultacji ze specjalistą. Co ważne, za kwalifikację do pilotażu odpowiada lekarz.

W ramach programu wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej i poradnictwa specjalistycznego dostanie 150 opiekunów osób z niepełnosprawnością. To choć na chwilę odciąży rodzinę w codziennych obowiązkach, dzięki czemu takie osoby zyskają czas na odpoczynek, regenerację czy załatwianie bieżących spraw.  Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż 240 godzin na rok. Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane są na okres 12 miesięcy.

Dla kogo projekt?

Wsparcie przeznaczone jest dla osób, które szczególnie potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, oraz dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością. Aby móc wziąć udział w rekrutacji, trzeba mieszkać na terenie województwa małopolskiego. Od 23 lutego 2024 roku prowadzona jest rekrutacja dla osób potrzebujących codziennego wsparcia, z kolei od września ruszą zapisy w związku z opieką wytchnieniową. Aplikację można składać w Departamencie Zdrowia i we wszystkich agendach zamiejscowych urzędu marszałkowskiego. Dla osób z profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym udostępniono formularz na ePUAP.

Skip to content