• 24 maja 2024 09:28

Konferencja naukowa „Starość jak ją widzi psychologia: zmieniający się obraz starości”

kwi 15, 2024 #Senior, #seniorzy

Już 18–19 kwietnia 2024 roku w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. „Starość jak ją widzi psychologia: zmieniający się obraz starości”. W dyskusji panelowej udział weźmie Marta Mordarska – ambasadorka „Głosu Seniora”. Nasz ogólnopolski magazyn objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Konferencja będzie skupiać się na zróżnicowanych aspektach starzenia się społeczeństwa z perspektywy różnych dziedzin nauki – psychologii, socjologii, filozofii czy medycyny. Specjaliści spróbują znaleźć odpowiedź na ważne pytania dotyczące starzenia się w XXI wieku, takie jak: kim jest stary człowiek w XXI wieku, czego oczekuje od społeczności dzisiaj, jak widzi siebie, czy i w jakim zakresie społeczności są gotowe na znalezienie miejsca dla starego człowieka w zmieniającym się świecie.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów plenarnych przyjęli: prof. Liat Ayalon (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu); prof. dr hab. Zbigniew Izdebski (Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, Uniwersytet Warszawski; Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Uniwersytet Zielonogórski); Magdalena Kąkolewska (Fundacja Art-Transfer); dr hab. Ewa Szepietowska, prof. UMCS (Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ). 

Dyskusja panelowa

Obok wystąpień uczestników konferencji w formie wykładów i referatów zaplanowano również dyskusję panelową pt. „Różnorodność perspektyw w ujmowaniu starości w XX i XXI wieku”, która będzie okazją do refleksji nad zmieniającym się obrazem człowieka w okresie późnej dorosłości, a to w kontekście zmian zaznaczających się w różnych obszarach życia: technologicznym, ekonomicznym, społecznym, kulturowym. Rozmowa  pokaże najbliższe kierunki zmian, sposoby przyjmowania ich przez osoby w późnej dorosłości, a także sposoby modyfikowania ewentualnych negatywnych wpływów koniecznych przemian w świecie.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Z kolei patronat medialny sprawują: magazyn „Głos Seniora”, Radio Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz portal krakow.pl. Więcej informacji o konferencji na stronie www.krakow.pan.pl oraz w mediach społecznościowych Instytutu Psychologii UJ (Facebook)

Skip to content