• 25 lipca 2024 02:58

KONKURS “PERSPEKTYWY MEDYCYNY” ROZSTRZYGNIĘTY

mar 29, 2024 #Senior, #seniorzy

25 marca 2024 roku w Senacie RP odbyła się konferencja „One health – jedno zdrowie”, podczas której poznaliśmy laureatów konkursu „Perspektywy medycyny”. W trakcie przedstawiono również rekomendacje opracowane przez uczestników 5 Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023 zorganizowanego przez Światowe Centrum Słuchu i prof. Henryka Skarżyńskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym „Głosu Seniora”.

Konferencję zorganizowała Komisja Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rada Programowa Kongresu „Zdrowie Polaków”.

„Perspektywy medycyny” – doceniono „Głos Seniora”

Podczas konferencji odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2023. Ta inicjatywa ma na celu docenienie tych, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny. Nagrody przyznano zatem w sześciu kategoriach: profilaktyka zdrowotna; nowoczesna edukacja medyczna; innowacje i wdrożenia; telemedycyna i usługi e-zdrowia; organizacja – ochrona zdrowia; promocja zdrowia w mediach. Właśnie w tej ostatniej kategorii redaktor naczelny „Głosu Seniora” i prezes Stowarzyszenia MANKO i Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego – Łukasz Salwarowski. Serdecznie gratulujemy!

Rekomendacje

Omawiano również rekomendacje zawarte w podsumowaniu ubiegłorocznej edycji kongresu, przy którym współpracowały instytucje: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rad Głównej Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Narządów Zmysłów oraz Fundacja „Po Pierwsze Zdrowie”. Oto lista rekomendacji:

 • wdrożenie zasad One Health w Polsce,
 • przyjęcie aksjomatu podkreślającego zależność zdrowia publicznego od zdrowia psychicznego,
 • przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 • podjęcie przez władze centralne inicjatywy opracowania i wdrożenia narodowej kompleksowej, wielosektorowej strategii ochrony zdrowia komunikacyjnego,
 • zahamowanie narastającej oporności drobnoustrojów, w tym wdrożenie i bezwzględne przestrzeganie procedur kontroli zakażeń szpitalnych,
 • wdrożenie w systemie ochrony zdrowia zawodu farmaceuty klinicznego,
 • stworzenie sprawnego systemu opieki nad osobami starszymi i seniorami wymagającymi opieki długoterminowej,
 • bliższa współpraca pomiędzy lekarzami medycyny, stomatologii i lekarzami weterynarii w myśl koncepcji Jednego Zdrowia,
 • opracowanie awaryjnych rozwiązań organizacyjnych w ratownictwie medycznym możliwych do zastosowania w sytuacjach ekstremalnych,
 • podjęcie działań będących odpowiedzią na występujące i przewidywane w przyszłości skutki zmian klimatycznych oraz mające na celu zbudowanie zrównoważonego systemu żywnościowego,
 • wprowadzenie planów aktywności profilaktycznych uwzględniających kontakt z naturą jako czynnik wspierający kondycję fizyczną, jak i psychiczną,
 • współdziałanie jednostek medycyny pracy z pracodawcami,
 • podjęcie działań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia przyszłych lekarzy.

Wyróżniono także ambasadora i eksperta „Głosu Seniora”, prof. Piotra Jankowskiego z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego – w kategorii „profilaktyka zdrowotna” za stworzenie jedynej w Polsce Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii, która holistycznie zajmuje się osobami starszymi z chorobami układu krążenia.

Pełna lista laureatów i rekomendacje na stronie www.glosseniora.pl i www.kongres-zdrowiepolakow.pl.