• 25 lipca 2024 01:55

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Miasto i Gmina Wolbrom położone są na jednym z najbardziej atrakcyjnych w Polsce rejonów turystycznych – Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, zwanej potocznie Jurą, w najwęższym odcinku Bramy Wolbromskiej. Jest to obniżenie o przebiegu wschód – zachód rozgraniczające Wyżynę Olkuską
i Wyżynę Częstochowską. Wolbrom jest położony na cyplu wapiennym na wysokości 375 – 380 m n.p.m.
Z uwagi na wyżynne położenie gminy występujący na tym obszarze klimat różni się od występującego na terenach sąsiednich. Charakteryzuje się krótszym okresem wegetacyjnym roślin w lecie i dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej w zimie.

Gmina zajmuje powierzchnię 151 km2 (w tym miasto 9,7 km2) i obejmuje swoim zasięgiem miasto Wolbrom oraz 26 wsi: Bożą Wolę, Budzyń, Brzozówkę, Chełm, Chrząstowice, Domaniewice, Dłużec, Gołaczewy, Jeżówkę, Kaliś, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Lgotę Wielką, Lgotę Wolbromską, Łobzów, Miechówkę, Podlesice II, Porębę Dzierżną, Porębę Górną, Strzegową, Sulisławice, Wierzchowisko, Zabagnie, Zarzecze, Załęże i Zasępiec.

Na terenie gminy działa prężnie wiele stowarzyszeń i związków, m.in. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym, Wolbromskie Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas, koła gospodyń wiejskich, zespoły charytatywne przy parafiach, hodowcy gołębi, koło PCK, łowieckie, pszczelarskie i inne.

Na terenie miasta i gminy ukazują się lokalne gazety: dwutygodnik Wieści Wolbromskie oraz gazeta samorządowa „Kurier Wolbromski”. Gmina posiada szereg atutów, które sprzyjają rozwojowi wypoczynku
i turystyki. Do najistotniejszych z nich należą: wysokiej rangi zasoby i walory środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu, co sprawia, iż część gminy włączona jest w Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych.

Przez gminę przechodzą najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne Jury – Szlak Orlich Gniazd
i Szlak Warowni Jurajskich.

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolską Kartę Seniora wyrobisz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20, pokój 18,28 , tel. 32 6441075, wew. 18,28.

Godziny otwarcia: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00