• 27 lutego 2024 16:52

Płatna opieka nad rodzicami: zasiłek opiekuńczy dla chorych seniorów

sty 31, 2024

Zasiłek opiekuńczy to pomoc, którą państwo świadczy tym, którzy zdecydowali się na podjęcie opieki nad chorym członkiem rodziny. W tym artykule zapoznasz się z podstawowymi informacjami dotyczącymi zasiłku opiekuńczego, dowiesz się, komu przysługuje zasiłek opiekuńczy, a także co oznacza jego otrzymanie dla statusu zawodowego.

Zasiłek opiekuńczy – podstawowe informacje

Zasiłek opiekuńczy jest to forma wsparcia dla osób, które ze względu na stan zdrowia swojego bliskiego muszą w pewien sposób ograniczyć swoją aktywność zawodową. Paradoksalnie sprzyja to budowaniu silnych i zdrowych relacji w rodzinach, ponieważ właśnie w nich występują trudne i wyjątkowe sytuacje.

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobie, która sprawuje opiekę nad chorym członkiem rodziny. Potrzeba takiego wsparcia pojawia się, gdy bliski nam człowiek staje się niesamodzielny na skutek choroby lub innego znacznego pogorszenia stanu zdrowia. Zasiłek opiekuńczy został stworzony jako forma wsparcia dla osób, które muszą zrezygnować z pracy, aby móc poświęcić się opiece nad bliskim, jednak możliwy jest tu też też zwrot za leki dla seniorów.

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie ubezpieczonej w ZUS, która opiekuje się chorym członkiem rodziny. Może to być na przykład małżonek, dziecko czy rodzic, jednak nie musi być to koniecznie najbliższy krewny.

Ważne jest, aby osoba chora oraz opiekun zamieszkali razem, w ramach jednego wspólnego gospodarstwa domowego. Zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicowi, który opiekuje się swoim chorym dzieckiem.

Rezygnacja z pracy a zasiłek opiekuńczy

Decyzja o rezygnacji z pracy w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest często trudnym wyborem. Z jednej strony czujemy obowiązek i chcemy być blisko osoby chorej w takim trudnym dla niego czasie, z drugiej strony rezygnacja z pracy wiąże się z utratą stałego dochodu. W takim przypadku zasiłek opiekuńczy jest formą wsparcia, która pozwala choć częściowo zrekompensować straty finansowe wynikające z konieczności rezygnacji z pracy.

Niemniej jednak, warto pamiętać, że zasiłek opiekuńczy ma charakter tymczasowy i jest wypłacany tylko przez określony czas. Dlatego też zawsze warto rozważyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem ostatecznej decyzji o rezygnacji z pracy. Warto też dodatkowo pomyśleć o innych formach wsparcia dla siebie i swojego bliskiego, czego przykładem jest opiekun domowy, czyli osoba, która na co dzień pomaga chorym i starszym osobom w codziennych czynnościach, a także różne formy wsparcia oferowane przez lokalne centra pomocy społecznej.

Opieka nad chorym rodzicem i obowiązek opieki

Zdarza się, że codzienne obowiązki przestają być priorytetem wobec wahadełkowej opieki nad chorym członkiem rodziny, w tym wypadku rodzicem. Często to jest sytuacja wymagająca opieki całodobowej, która nie tylko pochłania czas, ale przede wszystkim budzi frustrację spowodowaną niemożnością podjęcia innej pracy zarobkowej. Zatem, jakie rozwiązania przewiduje prawo dla osób, które muszą zrezygnować z pracy w celu sprawowania stałej opieki?

Zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczy na dorosłych dzieciach ciąży obowiązek alimentacyjny, który zobowiązuje je do zapewnienia opieki rodzicom, jeśli wymagają oni wsparcia z tytułu choroby czy starości. Do takiego obowiązku opieki nad rodzicami może dojść także w przypadku ich niezdolności do pracy czy orzeczenia o niepełnosprawności. Sprawowaniu opieki również przysługują pewne prawa, m.in. prawo do zasiłku opiekuńczego.

Jak skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy wynosi, zależnie od sytuacji, różną kwotę i przysługuje tym, którzy zdecydowali się na zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Jest to wsparcie finansowe, dzięki któremu osoba sprawująca opiekę nie musi obawiać się o swój byt materialny.

Aby była możliwa płatna opieka nad rodzicami, należy zgłosić się do urzędu pracy, złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające konieczność sprawowania opieki nad chorym rodzicem, a także spełniać jeszcze kilka innych kryteriów. Wśród dokumentów, które będzie wymagał urząd, może znaleźć się na przykład zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia osoby wymagającej opieki.

Po dokonaniu wszystkich formalności osoba sprawująca opiekę może oczekiwać na decyzję urzędu, która pozytywnie rozpatruje prawo do zasiłku, a osoba opiekująca się chorym rodzicem będzie mogła skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Jakie zmiany przyniesie 2024 rok w kontekście zasiłku opiekuńczego?

Zmiany w przepisach dotyczących zasiłku opiekuńczego są planowane już na rok 2024. Według zapowiedzi, ma być zwiększona kwota zasiłku opiekuńczego, co z pewnością będzie korzystne dla osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny wymagającymi opieki.

Wyjątkową nowością, która wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., jest wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego dla osób, które pozostawały z chorym we wspólnym gospodarstwie domowym. Wydłużony zostanie też okres, na który przysługuje zasiłek – z 14 dni do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Takie zmiany z pewnością będą miały pozytywny wpływ na sytuację osób opiekujących się swoimi bliskimi, które chcą skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Dlatego warto śledzić za nimi i dostosowywać się do nich, aby ich jak najpełniej wykorzystać.

Niezależnie od tego, na jakie wybory stoimy, ważne jest, aby pamiętać o swoich prawach. Opieka nad chorym rodzicem to nie tylko wielki akt miłości, ale również przysługujące prawa, które warto znać i korzystać z nich. Jeśli decydujesz się na tę drogę, pamiętaj o tym, że należy Ci się nie tylko uznanie, ale także pomoc ze strony państwa.

…………………….

Artykuł sponsorowany

Skip to content