• 29 maja 2024 14:16

XVIII Forum Organizacji Pacjentów

sty 8, 2024

Już po raz 18. z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego w dniach 07-08 lutego 2024r.
w Warszawie spotkają się liderzy organizacji pacjentów, eksperci oraz przedstawiciele
administracji i politycy, aby omówić najbardziej aktualne tematy dotyczące systemu ochrony
zdrowia z perspektywy potrzeb pacjentów.

Głos pacjentów w dyskusji o zdrowiu. Jak co roku okazją do spotkania pacjentów jest
obchodzony 11 lutego Światowy Dzień Chorego, który stanowi okazję do wyrażenia szacunku
i uznania pracownikom ochrony zdrowia, wolontariuszom, członkom rodziny, organizacjom oraz
wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. Z tej okazji
z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej od 2007 r. odbywa się „Forum
Organizacji Pacjentów”, w którym uczestniczy ponad 150 liderów organizacji pacjentów
reprezentujący głos kilkuset tysięcy pacjentów z całej Polski oraz kilkaset osób biorących
udział w wydarzeniu online. Forum stanowi ważną i skuteczną płaszczyznę prowadzenia dialogu
i wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w różnych obszarach zdrowia oraz
sprzyja dyskusji nad systemowymi rozwiązaniami służącymi poprawie jakości życia pacjentów.

Odbywające się podczas Forum coroczne spotkanie z udziałem osób kształtujących politykę
zdrowotną państwa m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika
Praw Pacjenta, ekspertów w obszarze zdrowia publicznego, stwarza płaszczyznę integracji
pacjentów oraz umożliwia liderom poszczególnych organizacji zwrócenie uwagi na największe
problemy, z jakimi spotykają się w swojej codziennej działalności. Jest to największa i najstarsza
tego typu konferencja skierowana do liderów organizacji pacjentów reprezentujących chorych w
różnych obszarach terapeutycznych.

Udział w Forum w formie online jest dostępny dla wszystkich chętnych.
Więcej informacji dotyczących konferencji dostępne jest na stronie www.fop2024.pl

28_12_2023_fop24_kv3
Skip to content