• 17 kwietnia 2024 04:44

Zmiany dla pracujących emerytów. Kto może stracić świadczenie?

Nadchodzi czas opublikowania średniego wynagrodzenia w III kwartale, co ma wpływ na limity zarobków emerytów, którzy chcieliby dorabiać obok swojego świadczenia z ZUS. Przekroczenie tych limitów może skutkować utratą części lub całości świadczenia emerytalnego.

Warto zaznaczyć, że przekroczenie wieku emerytalnego nie oznacza, że seniorzy nie mogą podjąć dodatkowej pracy. Jednak obowiązują ograniczenia w zakresie zarobków. Po przekroczeniu tych limitów, ZUS ma prawo do obniżenia wypłat świadczenia emerytalnego lub nawet zawieszenia go.

Limit zarobków emerytów jest wyznaczany na podstawie danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, który to termin ogłoszenia średniej krajowej w III kwartale jest kluczowy. Obecnie obowiązujący limit zarobków dla pracujących emerytów wynosi 4904 zł brutto oraz 9107,50 zł brutto. Zgodnie z obowiązującym prawem, osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą zarobić więcej niż 70% przeciętnego wynagrodzenia. Co się stanie, jeśli ich dochód przekroczy ten próg, ale nadal jest poniżej 130% średniej krajowej? W takim przypadku ZUS ma prawo obniżyć wypłatę emerytury nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Należy pamiętać, że to przede wszystkim dotyczy seniorów, którym przysługuje emerytura wcześniejsza. Dla nich istnieje ryzyko całkowitej utraty świadczenia, jeśli ich dochody z pracy znacząco przewyższą 130% średniej krajowej. Ważne jest, aby świadomie zarządzać swoimi dochodami po przejściu na emeryturę i monitorować aktualne limity, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Źródło: Onet.pl

Skip to content