• 24 maja 2024 09:09

Trzeci dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu 

Ostatni dzień XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu (7 września) zamknęła Gala, którą poprowadzili redaktor naczelny portalu Capital24.tv Tomasz Sanpruch i Adrianna Machalica z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego. Kto w tym roku zdobył nagrodę i czym wyróżniali się laureaci na tle innych kandydatów?

Gala rozpoczęła się od występu Orkiestry NUSO Charków pod dyrekcją Vitalija Liashko. W trakcie wydarzenia wręczone zostały 3 Nagrody Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 w kategoriach: gmina wiejska, miasto na prawach powiatu, powiat ziemski.

Nagrodę w kategorii gmina wiejska otrzymała Gmina Michałowice. Nagrodę odebrała wójt gminy Małgorzata Pachecka, zaś wręczyła Ałła Witwicka – Dudek – Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Nagrodę otrzymuje gmina, która traktuje Strategię zrównoważonego rozwoju jako dokument kluczowy, wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju w perspektywie na lata 2023-30. Motto rozwoju tej gminy brzmi „Zapewnić jak najlepsze środowisko mieszkańcom oraz warunki funkcjonowania gospodarczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalnego planowania i partycypacji społecznej”. W swoich działaniach gmina stawia na budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.… Gmina laureatka realizuje ambitne projekty w obszarach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” – wyliczała wygłaszająca laudację Ałła Witwicka – Dudek

„Chciałabym także życzyć życzę państwu stabilnych finansów, dużej nadwyżki operacyjnej. Dzięki wysokim kwotom będziemy w stanie dobrze zarządzać finansami i realizować potrzeby mieszkańców” – powiedziała odbierając nagrodę Małgorzata Pachecka

Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022 w kategorii miasto na prawach powiatu otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa. Nagrodę w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy z rąk Marcina Święcickiego – Przewodniczącego Forum Ruchu Europejskiego, odebrała Aldona Machnowska – Góra – Zastępca Prezydenta Miasta.

„Miasto to dostało wyróżnienie w bardzo trudnym roku, roku pandemii. W roku, w którym spadły dochody miast. Również i tego miasta. A jednocześnie wzrosły koszty. To miasto przyjęło ponad 200 tys. uchodźców z Ukrainy” – wyliczał w laudacji Marcin Święcicki.Podkreślił, że Warszawa dobrze współpracuje i buduje partnerstwa strategiczne nie tylko w kraju, ale i za granicą, a jej rozwój jest równie ważny, co rozwój prowincji, bo jest to brama wjazdowa do naszego kraju i cel wyjazdów wielu młodych ludzi.

„Bardzo się cieszę, że mogę odebrać tę nagrodę. Chcę podziękować za to, że istnieje ten ranking, który edukuje mieszkańców” – powiedziała Aldona Machnowska – Góra.

Skip to content