• 19 lipca 2024 13:38

Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie będące największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie stało się symbolem heroizmu Polaków i ich umiłowania wolności.

Dziś o godzinie 17:00 wszyscy zatrzymajmy się i oddajmy hołd tym, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku!

Z okazji dzisiejszej rocznicy przedstawiamy wiersz autorstwa naszego Ambasadora Pana Antoniego Wiatra.

Patriotyczny Głos Seniora, Nieznani Bohaterowie Niebios, Cześć i Chwała Bohaterom!