• 15 kwietnia 2024 14:16

ZAŻYWAJ LEKI BEZPIECZNIE – SUKCES PRZEGLĄDU LEKOWEGO

Ponad 80% pacjentów przyznało, że czuje się lepiej… To efekt, jaki udało się osiągnąć po przeprowadzeniu Pilotażowego Przeglądu Lekowego – koordynowanego przez dr hab. n.med. prof. UMP Agnieszkę Neumann-Podczaskę. Podstawą było Rozporządzenie Ministra Zdrowia, a w praktyce udało się zaangażować: 75 aptek i 850 pacjentów w całym kraju.

557 kobiet i 293 mężczyzn – w tym 772 pacjentów powyżej 60. roku życia – zażywało średnio 16 medykamentów dziennie. Wystarczyło zmniejszyć tę ilość o przynajmniej dwa preparaty – aby zauważyć, że dana osoba ma mniej problemów lekowych: interakcji i stanów nieleczonych.

            „Obserwując przebieg i wyniki pilotażu – trzeba stwierdzić, że warto było to zrobić. Warto też kontynuować te działania oraz rozwijać współpracę między farmaceutą i lekarzem – dla dobra pacjentów z wielolekowością…” – mówi profesor Agnieszka Neumann-Podczaska.

30 czerwca 2023r., w Warszawie odbyła się uroczysta gala z prezentacją wyników – które pozostają w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ – Łukasz Szmulski odebrał raport przy dźwiękach przeboju z filmu „Mission: Impossible”. Muzyka wybrzmiała dlatego, że misja była naprawdę trudna – skomplikowane sytuacje lekowe, nowa zasada współpracy lekarz – farmaceuta… ale wszystko wskazuje na to, że udało się poprawić bezpieczeństwo leczenia.

Raporty są obecnie badane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – aby stwierdzić, czy przegląd lekowy powinien być finansowany ze środków publicznych. Przedstawione wyniki pokazały jednak, że taka współpraca: lekarza rodzinnego i farmaceuty – przynosi korzyści seniorom  z wielolekowością, którzy odwiedzają różnych specjalistów, a dodatkowo stosują preparaty bez recepty oraz suplementy diety w samoleczeniu.
            W Polsce potrzeba takiego świadczenia, w ramach którego będzie można spojrzeć całościowo na farmakoterapię pacjentów – zwłaszcza tych najbardziej zagubionych w systemie. Tymczasem tutaj mamy nie tylko lepsze wyniki zdrowotne, ale też korzyści dla systemu ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego.
Na gali nie zabrakło też przedstawicieli Naczelnej Izby Aptekarskiej – zespól ekspertów przygotował już standard świadczenia, który będzie podstawą do budowania konsensusu środowiska: lekarskiego, farmaceutycznego, pielęgniarskiego oraz społecznego – na temat tej usługi.
            Uroczystość zwieńczona została ceremonią wręczenia pamiątkowych statuetek – farmaceutom z całej Polski, którzy wzięli udział w pilotażu.
Na uroczystości był też Łukasz Salwarowski – prezes Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora i podkreślił, że popieramy wszystkie działania – dzięki którym seniorom w Polsce żyje się lepiej:  „Działamy razem i czekając na decyzje dotyczące finansowania – promujemy ideę przeglądu lekowego. Leczmy się bezpieczniej! Zażywajmy leki bezpiecznie.”

1,5 mln seniorów w Polsce nadużywa leków. Powoduje to wiele niepożądanych skutków zdrowotnych tj. zatrucia, uszkodzenie organów, uzależnienie oraz marnotrawstwo pieniędzy. Aby temu przeciwdziałać – od 7 lat prowadzimy kampanię pn. ZAŻYWAJ LEKI BEZPIECZNIE.

Skip to content