• 18 lipca 2024 00:57

Seniorzy z Bydgoszczy z wizytą w Pałacu Prezydenckim

W poniedziałek, 3 lipca 2023 r., Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda gościła w Pałacu Prezydenckim 50 osobową grupę słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy. Zaproszenie seniorów było konsekwencją zdobycia  przez Bożenę Sałacińską,  głównej nagrody w pierwszej edycji ubiegłorocznego konkursu ”Razem dla seniorów”.  Inicjatorką tego konkursu jest Małżonka Prezydenta.

Rozmowa Pani Prezydentowej z seniorami koncentrowała się na aktywizacji osób starszych i różnorodnych aktywnościach dostępnych na Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Mówiono także o działaniach mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów. Podkreślano, że każdy wiek jest odpowiedni do rozwijania zainteresowań, realizowania pasji czy zdobywania nowych umiejętności. Podczas spotkania Pierwsza Dama miała okazję opowiedzieć gościom o historii Pałacu. Przedstawiła znaczenie tego miejsca jako siedziby głowy państwa. Podkreśliła również jego otwartość na różne inicjatywy społeczne.

– Spotkanie to jest dla mnie okazją do docenienia aktywności oraz pasji seniorów.  Dało mi  również możliwość poznania potencjału społecznego, jaki posiadają seniorzy. Ich zaangażowanie w różne dziedziny życia społecznego, wolontariat, działalność artystyczną oraz doświadczenie i mądrość, które mogą przekazywać innym pokoleniom.  Stanowią wielką wartość godną pielęgnowania.  Laureatka  pierwszej edycji konkursu „Razem dla seniorów”, Bożena Sałacińska,  była jednym z niezwykle aktywnych członków Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Starała się, aby seniorzy KUTW doświadczali czegoś nowego i niecodziennego – powiedziała na powitanie Pierwsza Dama.

– Słuchacze KUTW byli zachwyceni trwającym ponad godzinę spotkaniem w Sali Kolumnowej. Całą naszą z 50-cio osobową grupę Agata Kornhauser –Duda zauroczyła swoją bezpośredniością, ciepłem  i otwartością. Na zakończenie podziękowaliśmy Pani Prezydentowej za możliwość odbycia długiej,  szczerej i konstruktywnej rozmowy na tematy związane z problematyką senioralną. To spotkanie na długo pozostanie  w naszej pamięci – wspomina Bożena Sałacińska, powiedziała zdobywczyni I miejsca w konkursie “Razem dla Seniorów”.

Tekst i zdjęcia Milosz Sałaciński