• 19 czerwca 2024 14:38

INFORMACJE O GMINIE

Gmina Wojnicz położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie

tarnowskim na granicy pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.

Jedną z mocnych stron gminy Wojnicz jest jej położenie na skrzyżowaniu drogi krajowej 94

z drogą wojewódzką 975 oraz dogodne połączenia z dwoma największymi miastami

naszego województwa, tj. z Krakowem i Tarnowem.

Gmina Wojnicz zajmuje obszar 79,3 km2, granicząc z 6 gminami: Borzęcin, Wierzchosławice,

Tarnów, Pleśna, Zakliczyn i Dębno. W jej skład wchodzi 14 sołectw: Biadoliny Radłowskie,

Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska, Grabno, Isep, Łopoń, Łukanowice, Milówka, Olszyny,

Rudka, Sukmanie, Wielka Wieś, Więckowice, Zakrzów oraz miasto Wojnicz.

WARTO ZOBACZYĆ

W Gminie Wojnicz można zwiedzić wiele atrakcyjnych miejsc o znaczeniu:

  • historycznym: zabytkowy Rynek w Wojniczu, liczne kościoły i kapliczki przydrożne, zabytkowy park w Wojniczu,
  • rekreacyjnym: turystyka piesza przebiegająca przez Panieńską Górę, wały rzeki Dunajec, stawy w Olszynach z możliwością skorzystania z istniejącego kąpieliska,
  • sportowym: boiska sportowe, stadiony,
  • krajobrazowo – przyrodniczym: wyeksponowane miejsca widokowe ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa rzadkiej roślinności,
  • agroturystycznym: możliwość wypoczynku z bazą noclegową wśród malowniczych terenów, ekologiczna i zdrowa żywność

Warto poznać i zobaczyć :

1. walory dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Wojnicz:

  • Wały Kasztelańskie – fortyfikacje ziemne z XI wieku nad dawnym korytem Dunajca,
  • Kościoły: XV – wieczny św. Wawrzyńca oraz drewniany o konstrukcji zrębowej z XV/XVI w. pw. św. Leonarda,
  • pałac z 1876 roku fundacji rodziny Dąmbskich, neogotycki typu angielskiego,
  • zespół dworsko – pałacowy z przełomu XVIII i XIX wieku w Więckowicach.
  • zespół dworski z XVIII w. (dzisiaj plebania) w Wielkiej Wsi

2. “Rezerwat “Panieńska Góra”

3. Lasy: Milówka, Biadoliny Radłowskie,

4. Wsie turystyczne położone w południowej części gminy.

5. Warto poznać bogatą historię i piękne legendy gminy Wojnicz.

Gmina Wojnicz –  GMINĄ PRZYJAZNĄ SENIOROM

Gmina Wojnicz przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom.

W związku z tym, zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów 60+ do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu, pokój nr 1 i 9,  w celu złożenia wniosku o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Ogólnopolską Kartę Seniora honoruje już 3 000 firm w całym kraju.

Przedsiębiorców i właścicieli firm z terenu gminy Wojnicz chętnych do udzielenia zniżek na towary i usługi zapraszamy do kontaktu tel. 786130566; 146790030.