• 15 kwietnia 2024 14:02

I FORUM OCHRONY ZDROWIA – „Jakość, dostępność, etyka – Europejski wymiar zdrowia”

I FORUM OCHRONY ZDROWIA to platforma dyskusji o tematach zdrowotnych z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego w oparciu o fakty oraz dostępne dane. Szczególne znaczenie będzie miała wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie.

Termin i lokalizacja:

• 19-20 czerwca 2023 r.
• Pałac Wąsowo, ulica Parkowa 1, Wąsowo, gmina Kuślin k. Poznania

Planowany przebieg:
• 2 Sesje Plenarne
• Panele dyskusyjne i rozmowy
• Nagrody Forum Ochrony Zdrowia
• Wydarzenie specjalne – Spotkanie Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z Dyrektorami Szpitali i POZ

Goście:
• ponad 600 gości z Polski i Europy
• przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych – zarówno państwowych, jak i prywatnych przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

Obszary tematyczne:
Ścieżka: Innowacje
• Innowacyjne terapie i metody leczenia
• Czy robotyka i sztuczna inteligencja mogą pomóc w leczeniu chorób i jakie są ich ograniczenia?
• E-zdrowie. Osiągnięcia, wyzwania, kierunki rozwoju
• Wpływ technologii na profilaktykę i leczenie – szanse i wyzwania

Ścieżka: Profilaktyka i leczenie
• Opieka koordynowana w POZ
• Krajowa sieć onkologiczna – czy jesteśmy przygotowani na walkę z chorobami nowotworowymi?
• Choroby serca – niewidzialna epidemia XXI wieku
• Profilaktyka – rola i znaczenie wczesnego wykrywania chorób
• Jak poprawiać jakość w polskim systemie ochrony zdrowia?

Ścieżka: Zarządzanie i finansowanie
• Nowoczesne zarządzanie w sektorze zdrowia
• Medycyna pola walki
• Menedżer w ochronie zdrowia
• Inwestycje w sektorze zdrowia – jakie korzyści dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia?
• Edukacja medyczna – wyzwania
• Medycyna – Praca Zespołowa
• Nowoczesne narzędzia finansowania w systemie ochrony zdrowia

Warunki udziału

• Oficjalnym potwierdzeniem udziału w Forum jest wypełnienie przez zaproszoną osobę formularza rejestracyjnego, który znajduje się na stronie www.forum-ekonomiczne.pl w zakładce Forum Ochrony Zdrowia. Elektroniczna rejestracja składa się z dwóch etapów. Drugiego etapu rejestracji należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymana akceptacji zgłoszenia – I etapu;
• Uczestnicy Forum mają możliwość skorzystania z zakwaterowania za pośrednictwem organizatora. Wyboru zakwaterowania Goście dokonują w drugim etapie rejestracji; o dostępności miejsc w hotelu decyduje kolejność zgłoszeń. Koszt rezerwacji hotelowej uzależniony jest od standardu hotelu. Standardowa rezerwacja hotelowa obejmuje 1 nocleg ze śniadaniem.

Jako uczelnie medyczne od lat kształcące wysokiej klasy specjalistów w zakresie ochrony zdrowia doceniamy zaproszenie nas do organizacji tego wydarzenia. To niezwykle istotne, aby dyskusji o poprawie jakości systemu towarzyszyła także planowana debata dotycząca efektywnego kształcenia w odpowiedzialnych zawodach medycznych, prowadzonego w sposób nowoczesny i w pełni pokrywający potrzeby zdrowotne społeczeństwa podkreśla prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.
Aby rozmowy były maksymalnie efektywne, angażujemy w nie szerokie grono interesariuszy. Obok środowiska akademickiego obecni będą przedstawiciele samorządów zawodów medycznych, organizacji pacjenckich, resortu zdrowia, dyrektorów szpitali, a także studentów, co pozwoli nam spojrzeć na całość procesu także z ich perspektywy.

Skip to content