• 15 kwietnia 2024 14:14

Fundacja MY PACJENCI zaprasza na swoją cykliczną konferencję dotyczącą pacjentocentryzmu.

Już w najbliższy piątek – 16 czerwca – odbędzie się cykliczna konferencja Fundacji MY PACJENCI, której tematem przewodnim będzie pacjentocentryzm.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie. Wezmą w nim udział przedstawiciele organizacji pacjenckich, przedstawiciele zawodów medycznych oraz osoby odpowiedzialne za system ochrony zdrowia w Polsce.

Poruszane będą następujące zagadnienia:

  • pacjentocentryczny system ochrony zdrowia– gdzie jesteśmy, co udało się zrobić i jakie są planowane kolejne rozwiązania?
  • opieka zdrowotna blisko pacjenta– opieka przyjazna pacjentowi – koordynowana, długoterminowa, domowa, farmaceutyczna; leczenie paliatywne, strategia MZ w zakresie opieki senioralnej i długoterminowej („Zdrowa Przyszłość”), rola POZ w kreowaniu postaw prozdrowotnych, wczesna diagnostyka i badania profilaktyczne
  • e-zdrowie w kontekście rozwoju pacjentocentryzmu– standard opieki telemedycznej, wnioski z telemedycznego okrągłego stołu MZ, współpraca na linii CeZ – pacjenci (realizacja strategii współpracy), rozwój e-recepty i konta IKP, centralna rejestracja, e-usługi w POZ, innowacje w opiece nad pacjentem

Konferencję otworzy debata pacjentów w formule warsztatowej, organizowana we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Zwieńczeniem wydarzenia będzie natomiast gala rozdania nagród im. Ewy Borek – Lider Pacjentocentryzmu.

„Misją naszej Fundacji jest konsekwentne wspieranie rozwoju pacjentocentryzmu w Polsce, dlatego też śledzimy wszelkie działania w tym zakresie, zgłaszamy akces do powstających organów, jak Rada Organizacji Pacjentów przy MZ, analizujemy bieżącą legislację, blisko współpracujemy z Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz regularnie badamy opinie Polaków dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, by suma tych wszystkich aktywności przekładała się na wdrażanie rozwiązań służących pacjentowi i stawiających go w centrum.” – podsumowuje Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY PACJENCI.

 Zgłoszenia udziału w konferencji poprzez stronę – www.pacjentocentryzm.pl

Patronat honorowy:

  • Ministerstwo Zdrowia
  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • Centrum e-Zdrowia

Patronat medialny

  • RynekZdrowia.pl
  • CowZdrowiu.pl
  • Głos Seniora
Skip to content