• 13 kwietnia 2024 02:17

XIX Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach

Zapraszamy na XIX Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach.

Termin:  14 czerwca 2023 roku-  rozpoczęcie o godz. 10-tej.

Teren:  Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach ul. Słoneczna 3, Gm. Zabierzów – impreza w plenerze

Organizator: Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach wraz z Domem Pomocy Społecznej w Więckowicach przy ul. Słonecznej 3-Gmina Zabierzów

Opis przedsięwzięcia: XIX Powiatowy Dzień Seniora jest przedsięwzięciem o zasięgu powiatowym, który jest adresowany do Seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców powiatu krakowskiego-  w którym weźmie udział  ok. 300 osób. Powiatowy Dzień Seniora jest organizowany cyklicznie, w miesiącu czerwcu.

Impreza odbędzie się w plenerze z wykorzystaniem zielonego terenu okalającego budynki, parku i boiska sportowego.  W programie jest przewidziany tradycyjnie mecz w piłkę nożną o „Puchar Mieszkańców Domu PomocySpołecznej”Ponadto uczestnicy będą mieć możliwość zaprezentowania swojego dorobku wokalno-artystycznego pt.  „Seniorzy mają  głos”,  sportowego „Celne oko seniora”,  a także wziąć udział m.in.  w konkursie florystycznym – wicie wianków świętojańskich.  Po raz pierwszy Seniorzy z poszczególnych gmin powiatu krakowskiego będą mogli za promować swój Klub Seniora, w dowolny wybrany przez siebie sposób- mogą to być prace z rękodzieła (rzeźby, malarstwo, ceramika, serwety) , regionalne potrawy/wypieki przygotowane przez Kluby Seniora lub Koło Gospodyń Wiejskich, a także art. pochodzące z indywidualnych gospodarstw np. owoce, warzywa itp. Mile będą widziane także inne inicjatywy podejmowane przez Seniorów, które wspiera dana Gmina w ramach realizacji polityki senioralnej.

W tym celu będzie przygotowanych przez organizatora 17 pawilonów ogrodowych- dla każdej gminy powiatu krakowskiego, w których zaprezentowany będzie dorobek Seniorów pod hasłem „Gmino pokaż nam Seniora”. Warto nadmienić, że wszystkie gminy zgłosiły swój udział w wystawie. Imprezie będą  towarzyszyć też inne atrakcje; w ramach profilaktyki zdrowotnej będzie przeprowadzony bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego i poziom cukru we krwi, będą także porady prawne dla seniorów. Przewidziany jest też grill oraz pokazy  kuglarzy. Imprezę poprowadzi konferansjer.

Celem imprezy jest rozpropagowanie idei integracji  Seniorów i osób niepełnosprawnych  ze środowiskiem lokalnym. Ukazanie Ich dorobku i potencjału życiowego/ doświadczenia, aby poczuli się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.  W ramach obchodów  XIX Powiatowego Dnia Seniora będą realizowane zadania; Aktywność to zdrowie- zadanie wspierana jest  przez Powiat Krakowski, Piknik integracyjny nie tylko dla seniora- zadanie dofinansowane jest  przez PFRON za pośrednictwem PCPR Kraków oraz zadanie „ Senior potęgą jest i …” wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Skip to content