• 23 maja 2024 05:13

Zapraszamy do udziału w konkursie „Razem dla Seniorów”

Konkurs „Razem dla Seniorów” zainicjowała Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser–Duda by promować i nagradzać najciekawsze i najbardziej wartościowe projekty, inicjatywy, przedsięwzięcia na rzecz osób starszych.

Konkurs objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, a jego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności. To dobry moment na nawiązywanie więzi międzypokoleniowych, przekazywanie wiedzy i doświadczenia młodszym.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 1. Młodzi Seniorom
 2. Seniorzy Seniorom
 3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności

Jego rozstrzygniecie i wręczenie nagród planowane jest podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim na jesieni br. tj. między 1 października – Międzynarodowym Dniem Osób Starszych a 14 listopada, w którym przypada Ogólnopolski Dzień Seniora i Światowy Dzień Seniora. 

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do wzięcia udziału w tym szlachetnym przedsięwzięciu.

Szczegółowe pytania dotyczące Konkursu „Razem dla Seniorów” można kierować do organizatorów pod nr tel.: 22 695 28 18  lub 22 695 21 19, 22 695 21 59, e–mail: dialog@prezydent.pl

Adres korespondencyjny:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów” 

Zgłoszenia można przesyłać do 31maja 2023 r.

Jednym z członków Kapituły Konkursu jest Prezes Stowarzyszenia MANKO i redaktor naczelny „Głosu Seniora” Łukasz Salwarowski. Lista wszystkich Członków Kapituły Konkursu:

 1. Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
 2. Mirosława Widurek, Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”
 3. Bożena Monika Figiel, koordynator projektów senioralnych Caritas Polska
 4. Laura Łącz, Prezes Agencji Artystycznej „Laura”
 5. Cecylia Melnik, kierownik klubu osiedlowego „Panorama”
 6. Dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie
 7. Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora
 8. Arkadiusz Korycki, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Problemów Społecznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Szczegóły na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow

źródło: Kancelaria Prezydenta RP

Skip to content