• 19 maja 2024 23:38

Konferencja „Fundusze Europejskie dla dostępności – 5 lat Programu Dostępność Plus” pod patronatem medialnym Głosu Seniora

Program Dostępność Plus ma już 5 lat. Z tej okazji Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję, na której przedstawione zostaną efekty Programu. Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie (zaproszeni goście). Udział w wydarzeniu będzie możliwy też online. Wystarczy wejść na stronę transmisji. Transmisja dostępna będzie pod linkiem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/konferencja-5-lat-dostepnosci-plus/transmisja/

W transmisji z konferencji będą, poza tłumaczem Polskiego Języka Migowego, napisy na żywo po polsku i angielsku. Drugiego dnia konferencja będzie tłumaczona na Międzynarodowy Język Migowy (IS).

Patronem medialnym konferencji jest Głos Seniora.

Pierwszego dnia konferencji przemówienia wygłoszą Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Goście poznają też historie osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy będą mogli wziąć udział w warsztatach i wysłuchać prezentacji projektów z zakresu dostępności.

Drugi dzień skupiony będzie na biznesie, w tym na Europejskim Akcie o Dostępności. Uczestnicy konferencji bądą rozmawiać o tym, jakie szanse i wyzwania wiążą się z dostępnością w tym obszarze oraz jaka jest wartość ekonomiczna dostępności. Opowiedzą o tym goście – przedstawiciele polskich i międzynarodowych organizacji oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/konferencja-5-lat-dostepnosci-plus/

Ramowa agenda konferencji

19 kwietnia – środa

Program Dostępność Plus – podsumowanie

Moderator: Mariusz Rytel, dziennikarz

 • 9:00–10:00  Powitalna kawa/symulacje niepełnosprawności w sali B
 • 10:00–10:15 Podsumowanie pięciu lat Programu – Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 10:15–10:35 Mowa motywacyjna – Marta Zając, „Wonder Woman on Wheels” 
 • 10:35–11:35 Panel dyskusyjny – efekty Programu Dostępność Plus

Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – moderator        

 • Uczestnicy panelu:

1. Szymon Giżyński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oaz kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki
3. Marcin Martyniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
4. Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
5. Katarina Ivanković-Knežević, Dyrektor Dyrekcji Generalnej do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Komisja Europejska (połączenie on-line)

 • 11:35–12:05 Przerwa kawowa/symulacje niepełnosprawności w sali B
 • 12:05–13:05 Przykłady projektów i inicjatyw dla dostępności
 1. Krzysztof Michałkiewicz, Prezes Zarządu PFRON
  „Projekty i inicjatywy realizowane przez PFRON na rzecz dostępności”
 2. Paweł Chorąży, Dyrektor Pionu Funduszy Europejskich BGK
  “Fundusz dostępności – narzędzie  wsparcia finansowego dla poprawy dostępności mieszkalnictwa i usług publicznych”
 3. dr hab. inż. Katarzyna Jach, Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Politechnika Wrocławska
  „Dostępna uczelnia – doświadczenia Politechniki Wrocławskiej”  
 4. Kamil Kowalski, Dyrektor Fundacji Integracja
  „Przyszłość dostępności”
 • 13:05–13:50 Dobre praktyki z Funduszy Europejskich
 1. Magdalena Janczewska – Prezeska Fundacji Pro Cultura, Redaktorka naczelna Radia SoVo
  “Dostępne radio internetowe”
 2. Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa
  „Przestrzeń miejska bez ograniczeń”
 3. dr Michał Mazur – Ministerstwo Zdrowia
  „Dostępność w ochronie zdrowia”
 • 13:50–14:15 Podsumowanie i wprowadzenie do kolejnego dnia konferencji przez moderatorów
 • 14:15–15:00 Obiad

20 kwietnia – czwartek

Moderator: Katarzyna Dinst, Certyfikowana Trenerka Biznesu, Ekspertka ds. dostępności

Dostępność w biznesie – szanse i wyzwania

 • 9:00–9:30 Rejestracja/powitalna kawa
 • 9:30–9:45 Wystąpienie otwierające drugi dzień konferencji – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • 9:45–10:00 Przemówienie nt. Europejskiego Aktu Dostępności (EAA)
  Inmaculada Placencia Porrero, DG EMPL, Komisja Europejska
  “Europejski Akt o Dostępności (EAA) czyli konsekwentne budowanie prawa każdego do dostępności”
 • 10:00–10:15 Przemówienie nt. Accessible EU Center
  Jesús Hernández Galán, Dyrektor ds. Dostępności i Innowacyjności, Fundacja ONCE
  „Nowe europejskie centrum wiedzy na rzecz budowania bardziej dostępnej Europy”
 • 10:15–10:45 Przykłady dostępnych i inspirujących projektów z Funduszy Europejskich
  Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie
  „Innowacje Społeczne – małe kroki do dużej dostępności”
  Kamil Laszuk i Ida Laszuk – M Sp. z o.o.
  „Musicon – od pomysłu do innowacji”
 • 10:45–11:30 Przerwa kawowa/symulacje niepełnosprawności w sali B
 • 11:30–12:45 Panel dyskusyjny „Dostępność w biznesie – szanse, wyzwania, różne perspektywy”
 1. Stephane Leblois, Dyrektor ds. Partnerstw, The Valuable 500
  „Wielkość i wartość rynku dostępnego biznesu      
 2. Weronika Bajbak, Dyrektorka ds. relacji z administracją publiczną w Microsoft Polska
  „Dostępność jako korzyści i wartości – strategiczne podejście marki”      
 3. Łukasz Wysocki, współzałożyciel marki odzieżowej FunWear
  „Dostępność czyli jakość, innowacja i wyrównywanie szans na przykładzie odzieży adaptacyjnej”    
 4. Marta Mikliszańska, Szefowa działu Public Affairs i ESG, Allegro
  „Dostępność jako element zrównoważonej, odpornej i ukierunkowanej na cel organizacji (ESG)”        
 5. Artur Marcinkowski, założyciel Fundacji Widzialni, wizjoner i kreator dostępności cyfrowej w Polsce
  „Jak przygotować biznes do wdrożenia EAA”
 • 12:45–13:00 Power speech – Rich Donovan, Dyrektor Generalny, The Return on Disability Group
  “Zachwycające doświadczenia konsumentów – korzyścią ekonomiczną dla każdego”
 • 13:00 Zamknięcie konferencji
 • 13:05 Obiad
Skip to content