• 19 czerwca 2024 16:44

WYRZUCONO MNIE Z KLUBU SENIORA – HISTORIA PANA LECHOSŁAWA

sty 26, 2023 #Senior, #seniorzy

Nazywam się Lechosław Spisak. Mam 77 lat i mieszkam w Rybniku. W latach 2019 – 2022 chodziłem do Klubu Seniora dzielnicy Rybnik Północ przy ul. Orzeszkowej 17, dofinansowanego przez Urząd Miasta Rybnika, prowadzonym przez fundację o nazwie Superfundacja. 22 grudnia 2022 r., tuż przed Wigilią, wyrzucono mnie z tego Klubu. Dostałem list od Wiceprezydenta Miasta Rybnika z informacją, że nie mogę brać udziału w zajęciach odbywających się w nim. Tym samym, odcięto mi możliwość kontaktu z moimi znajomymi i przyjaciółmi oraz skazano na samotność.

Przyczyną takiego obrotu sprawy było literalne przestrzeganie prawa. Okazuje się, że Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie art. 106 i 107 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – ma obowiązek zażądać przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania seniora. Rodzinny wywiad środowiskowy, zgodnie z art. 107 ww. ustawy, przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenie z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Stanowi on więc szczególny rodzaj środka dowodowego, za pomocą którego organ administracji ustala okoliczności mające bezpośredni wpływ na przyznanie bądź odmowę przyznania wnioskowanej pomocy.

Taki wywiad środowiskowy mi zaproponowano, a ja się na niego nie zgodziłem. Okazało się, że jak się nie zgodzę, to nie będę mógł korzystać z Klubu Senior +, do którego uczęszczałem tyle lat. Odmówiłem, bo miałem taki przymus za absurd godzący w moją wolność. Przepisy są bardzo skomplikowane i sprawiają, że seniorów traktuje się jak ludzi niepoważnych drugiej kategorii, nad którymi trzeba sprawować szczególną troskę organów i urzędów. W dodatku – wyłącznie w ich mieszkaniach. A ja się na to nie godzę!

W związku z tym apeluje o zmiany prawne, które uproszczą przepisy korzystania z Klubu Seniora w ramach programu Senior +, a szczególnie o wykreślenie kontrowersyjnego przepisu mówiącego o tym, że wywiad środowiskowy OPS można przeprowadzić tylko w mieszkaniu seniora ubiegającego się o przyjęcie do Klubu. Właśnie z tego powodu, ja jako samotnie mieszkający senior, zostałem wykluczony z Klubu i tym samym – odcięto mi możliwość kontaktu z moimi znajomymi i przyjaciółmi. Lechosław Spisak

Lechosław Spisak

Przypominamy o naszym projekcie Obywatelski Głos Seniora, którego hasło brzmi „REAGUJ – INTERWENIUJ – ZGŁASZAJ POSTULATY – MIEJ WPŁYW NA SWÓJ LOS”.

Z tego miejsca zachęcamy wszystkich do nadsyłania postulatów obywatelskich na nasz adres e-mail „konkurs@manko.pl” lub skrzynkę odbiorczą profilu społecznościowego Głos Seniora, a także do dzielenia się własnymi doświadczeniami.

SPRÓBUJMY POPRAWIĆ ŻYCIE NAS WSZYSTKICH WSPÓLNYMI SIŁAMI!