• 22 lutego 2024 10:52

Miasto Opoczno

gru 5, 2022

Opoczno, to miasto o korzeniach średniowiecznych, położone w województwie łódzkim. Miasto leży u ujścia rzeki Wąglanki do rzeki Drzewiczki prawego dopływu Pilicy na licznych wapiennych i piaskowych pagórkach (np. Jazia Góra, której wnętrze wypełnia piaskowiec, to najwyższe wzniesienie Wzgórz Opoczyńskich 240 m.n.p.m. ) Malownicze tereny przyrodnicze regionu warte są zobaczenia.

Region Opoczna znany jest na całym świecie z produkcji płytek ceramicznych. Pierwsze zakłady płytek ceramicznych w Opocznie założone przez Jerzego Dziewulskiego i Braci Lange powstały w XIX wieku.

Bogactwem Ziemi Opoczyńskiej jest folklor. Kultywowanie obrzędów ludowych ma zasadniczy wpływ na życie regionu. Na terenie Gminy Opoczno działa Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Tramblanka, 6 Izb Ludowych, prężnie działający twórcy ludowi i koła gospodyń wiejskich, które uczą młodsze pokolenia kultywowania tradycji i rękodzieła ludowego.

Wizytówką miasta jest Opoczyński Pegaz wykonany przed 40-tu laty przez pochodzącego z Opoczna rzeźbiarza Pana Jerzego Sikorskiego. Postument Pegaza, to najbardziej lubiany i najczęściej fotografowany obiekt w mieście. Przez Opoczno przebiega Centralna Magistrala Kolejowa, która daje mieszkańcom możliwość podróżowania po całej Polsce i za granicę (podróż do Warszawy zajmuje zaledwie 1 godzinę).

Kartę Seniora można wyrobić za pośrednictwem:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Opocznie, mieszczącego się w:
Miejski Dom Kultury w Opocznie
ul. E. Biernackiego 4
I piętro; pokój nr 23
tel. 44 786 01 15

Skip to content