• 19 maja 2024 21:53

DEBATA COLLEGIUM HUMANUM I INSTYTUTU ŚWIADOMOŚCI „ROLA EDUKACJI W TWORZENIU DOBROSTANU SPOŁECZNEGO W CZASACH KRYZYSU”

5 grudnia 2022 roku o godz. 10.00 w centrum konferencyjnym ADN w Browarach Warszawskich w Warszawie odbędzie się debata ekspercka „Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego w czasach kryzysu”. Wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa fotograficzna. Organizatorem spotkania jest Collegium Humanum oraz fundacja Instytut Świadomości.

Podczas debaty eksperci postarają się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest dobrostan społeczny w czasach kryzysu i kto go określa. Poruszone zostaną także tematy związane z trendami w edukacji i jej roli społecznej, również w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Uczestnicy wydarzenia, w tym studenci będą mieli okazję dowiedzieć się, na jakiego rodzaju wsparcie finansowe i organizacje mogą liczyć młodzi ludzie.
Dobrostan. Słowo, które coraz rzadziej używane jest w przestrzeni publicznej. Częściej słyszymy: kryzys, stagnacja, recesja, niedobór, brak, a także…wojna, zagrożenie, niebezpieczeństwo, deficyt. Czy…zatem dobrostanu już nie ma czy przestaliśmy go oczekiwać i zauważać. Czy dobrostan jest kwestią subiektywnej
definicji czy jednak można ustandaryzować dobrostan, zwłaszcza w zakresie tworzenia i wyznaczania ram społeczeństwa, jego wartości, jakości i kierunków rozwoju? Jaką rolę w tworzeniu dobrostanu ma edukacja i czy jest bez niej, w ogóle możliwe jest stworzenie społeczeństwa żyjącego w dobrostanie? – te wszystkie
pytania zadamy na debacie i sprawdzimy czy… da się na nie odpowiedzieć.
mówi Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości.


W spotkaniu udział wezmą m.in. Dyrektor Operacyjny TÜV SÜD Polska Mieczysław Obiedzyński, pedagog i twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych Jakub Tylman, Prezes grupy AFA MEDIA Aleksandra Fajęcka, współtwórca Instytutu Zdrowia i Demokracji dr Robert Mołdach, Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska oraz reprezentanci Collegium Humanum: Prorektor ds.
Studenckich i Nauki Collegium Humanum prof. CH. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA, DBA, Dyrektor Instytutu Badań i Analiz Regionalnych Collegium Humanum dr Bartłomiej Machnik, EMBA, mgr Małgorzata Krys oraz aktorka, a zarazem studentka Collegium Humanum, Monika Mielnicka. Debatę poprowadzi Ewelina Pańczyk, Prezes fundacji Instytut Świadomości. Dokładne zagadnienia, które zostaną poruszone na debacie:

  1. Dobrostan społeczny. Czym jest, kto go określa, czy jest obecny lub możliwy do osiągnięcia w dzisiejszych czasach ciągłego kryzysu?
  2. Rola edukacji w tworzeniu dobrostanu społecznego – czy da się tworzyć społeczeństwo bez edukacji? A może edukacja to filar społeczeństwa?
  3. Rola edukacji w poprawie jakości życia grup szczególnie wrażliwych – seniorów i osób niepełnosprawnych.
  4. Kto wyznacza trendy w edukacji. Skąd wiadomo, jakie umiejętności i kompetencje będą kluczowe w kolejnych latach? Jak wybrać edukację dla siebie?
  5. Dla kogo studia? Czy każdy dziś powinien mieć wyższe wykształcenie?
  6. Młodzi, zdolni, ale bez pieniędzy. Na jakie rodzaje wsparcia finansowego i organizacyjnego mogą liczyć utalentowani? Jak otrzymać wsparcie?

W programie zaplanowano również wystawę fotograficzną “Człowieczy LOS?” autorstwa Dariusza Adama Pańczyka we współpracy z fundacją Instytut Świadomości oraz Collegium Humanum. Fotografie stanowią próbę odpowiedzi na pytania o sens życia, skłaniając do refleksji na temat świadomego kreowania własnego losu i poszukiwań motywacji do działania.
Jako Collegium Humanum pragniemy inspirować naszych studentów i w ogóle środowisko, w jakim funkcjonujemy. Poza wyjątkowymi walorami artystycznymi i wizualnymi, wystawa fotograficzna „Człowieczy LOS?” ma dla nas również charakter edukacyjny w szerokim tego słowa znaczeniu. Subtelnie zadaje bardzo ważne dla nas pytania o świadome kierowanie własnym losem, o sens życia i odnalezienie swojej motywacji do działania i tworzenia własnej codzienności podkreśla JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki dr h.c.

Spotkanie organizowane jest pod patronatem magazynu Głos Seniora, serwisu Pacjent w Centrum oraz kampanii społecznej Niewidzialna Niepełnosprawność.

INFORMACJE O COLLEGIUM HUMANUM
Collegium Humanum to zdobywca tytułu najlepszej uczelni roku 2021 w Polsce w Plebiscycie Edukacyjnym Grupy Polska Press. Studia prowadzone są w siedzibie w Warszawie, w Filiach w Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu, Szczecinie i Lublinie, oraz w Czechach (Filie w Pradze oraz Frydku-Mistku), na Słowacji (Filia w Bratysławie) i w Uzbekistanie (Filia w Andiżanie). Collegium Humanum to pierwsza i dotychczas jedyna polska uczelnia, która uruchomiła filię w Azji. Ponadnarodowość wspólnoty nauczających i studiujących na Collegium Humanum stanowi o jej sile, afirmuje różnorodność oraz wspiera wszechstronną współpracę w ramach dobrego sąsiedztwa. W uczelni studiuje około 21 tyś.
studentów.
Programy studiów w Collegium Humanum powstają w interdyscyplinarnych zespołach ludzi nauki i uznanych specjalistów-praktyków, stale analizujących wymagania zmieniającego się świata oraz związane z nimi potrzeby edukacyjne. Collegium Humanum jest jedyną uczelnią należącą do Pracodawcy RP. Efektem tej pracy jest nowatorska, kreatywna i innowacyjna oferta edukacyjna stanowiąca odpowiedź na oczekiwania osób ukierunkowanych nie tylko na rozwój intelektualny, ale i na sukces zawodowy – ambitnych i pragnących czerpać pełną satysfakcję z przyszłej pracy. Wysokie standardy i jakościowe podejście do kształcenia zyskało uznanie, a uczelnia otrzymała tytuł INSTYTUCJI ROKU 2021 w kategorii EDUKACJA, w plebiscycie Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl.

Skip to content