• 17 lipca 2024 23:50

ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY 20.10.2022 – KONFERENCJA

Światowy Dzień Osteoporozy obchodzony jest 20 października już od 1996 roku. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu i z okazji Światowego Dnia Osteoporozy 20 października 2022 w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, organizowana jest konferencja mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat tej bardzo częstej i groźnej choroby.

Konferencja uzyskała Patronat Honorowy Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Patronat Merytoryczny: Fundacja Wygrajmy Zdrowie
Patronat medialny: Medical Press, Głos Seniora

Celem prowadzonych działań jest z jednej strony przedstawienie szerokim grupom społecznym narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy, z drugiej zaś wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań.

Program konferencji opracowany został przez zespół najlepszych ekspertów, a konferencja przygotowana jest przez pracowników Biura Projektów POWER i Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR adresowana do wszystkich zainteresowanych, w tym pacjentów, profesjonalistów zdrowia, przedstawicieli mediów.

Program Światowego Dnia Osteoporozy – 20.10.2022

9:40 -10:00 Poranny poczęstunek dla uczestników i gości Konferencji
10:00 Otwarcie Światowego Dnia Osteoporozy
– dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska – Gorycka, prof. NIGRiR- Pełnomocnik Dyrektora ds. naukowych
– dr n. ekon. Adam Niedzielski- Minister Zdrowia

Sesja edukacyjno – naukowa. Prowadzący: dr hab. med. Robert Olszewski, prof. NiGRiR i prof. dr hab. med. Piotr Głuszko

10:10 -10:30 Osteoporoza – co wiemy o tej chorobie
– Prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
10:30 -10:50 Rola witaminy D3 w osteoporozie
– Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska – Suchowierska
10:50 -11:10 Znaczenie rehabilitacji w prewencji upadków i złamań
– Dr n. o zdr. Teresa Sadura – Sieklucka
11:10 -11:30 Osteoporoza w chorobach nowotworowych
– Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, prof. NIO-PIB
11:30 -11:50 Wystąpienie Prezesa Fundacji Wygrajmy Zdrowie
– Pan Szymon Chrostowski
11:50 Podsumowanie oraz zamknięcie Konferencji
– Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR
12:00 -12:30 Poczęstunek
12:30 -13:00 Konferencja prasowa
– Prof. dr hab. n. med Piotr Głuszko
– Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska – Suchowierska
– Dr hab. n. med. Krzysztof Jeziorski, prof. NIO-PIB
– Dr hab. n. med. Robert Olszewski, prof. NIGRiR.
– Pan Szymon Chrostowski- Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
tel. 731 049 660
e-mail: osteoporoza@spartanska.pl