• 24 marca 2023

Kolejna odsłona Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”
– zgłoś kandydata do nagrody!

Już po raz szesnasty został ogłoszony Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka
i Senior Roku”. W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania. Jeśli znasz
w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresowanie angażują się
w pomoc innym, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do nagrody – może dzięki Tobie dowie się
o nich cała Małopolska!

Jak co roku do udziału w Plebiscycie mogą zostać zgłoszeni mieszkańcy województwa małopolskiego, którzy ukończyli 60 lat i aktywnie działają w organizacji pozarządowej, klubie seniora, czy uniwersytecie trzeciego wieku, a swoim zaangażowaniem udowadniają, że są osobami poza stereotypem.

„W roku 2022, który został ogłoszony w Małopolsce Rokiem Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej chcemy zwrócić szczególną uwagę na rolę jaką seniorzy odgrywają w naszej wspólnocie i w jak istotny sposób przyczyniają się do kształtowania właściwych postaw i wychowania młodego pokolenia. Województwo Małopolskie swoimi działaniami zamierza zachęcić seniorów do zwiększenia aktywności w życiu społecznym i zawodowym oraz umożliwić im realizację własnych pasji i zainteresowań”– mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Kandydatki i kandydaci do tytułu Seniorki i Seniora Roku mogą być zgłaszani przez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administrację publiczną oraz osoby fizyczne.

„Kluczową rolę w obszarze aktywizacji i edukacji seniorów, a także wykorzystania ich potencjału odgrywają liczne w Małopolsce organizacje seniorskie, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Koła Gospodyń Wiejskich czy gminne rady seniorów. Poprzez wspieranie                            i promowanie ww. organizacji możliwy będzie wzrost udziału seniorów w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Aktywne i zdrowe starzenie się jest wreszcie ważnym obszarem inwestycji społecznych, które zostały zaplanowane w programie operacyjnym Fundusze 

Europejskie dla Małopolski 2021- 2027 „Małopolska Przyszłości” – dodaje wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Zgłoś Kandydata do małopolskiego konkursu o nagrodę Seniorki i Seniora Roku!

Jeśli znasz w swoim otoczeniu seniorów działających z pasją, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym, nie czekaj i już dziś zgłoś ich do udziału w „Małopolskim Plebiscycie Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku” – może dzięki Tobie dowie się o nich cała Małopolska!

W konkursie nagradzani są seniorzy z Małopolski wyróżniający się szczególną aktywnością i nieszablonową postawą, która inspiruje innych do działania. 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dnia 30 września 2022 r. o godz. 16:00

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/kolejna-odslona-plebiscytu-poza-stereotypem-seniorka-i-senior-roku-zglos-kandydata-do-nagrody

Skip to content