• 23 czerwca 2024 20:35

„Entartete Kunst” – gdy sztuka staje się polityką – spotkanie z cyklu „Dekady ze sztuką”

mar 23, 2022
"dekady ze sztuką" grafika
dekady ze sztuką, plakat

19 lipca 1937 roku w Monachium została otwarta wystawa „Entartete Kunst” (Sztuka zdegenerowana). Ekspozycja była efektem brzemiennej w skutki polityki kulturalnej narodowego socjalizmu, dzielącej twórczość na taką, która uznana została za przydatną do celów politycznych i taką, która mogłaby się okazać niespójna z oficjalnym przekazem lub niebezpieczna dla propagandy.

Ten ponury rozdział w dziejach XX-wiecznego wystawiennictwa zostanie przypomniany podczas marcowego wykładu odbywającego się w ramach cyklu „Dekady ze sztuką”. Podczas prelekcji zostaną omówione wybrane dzieła pokazywane na wystawie w 1937 r., ale też sylwetki ich twórców, takich jak Otto Dix, George Grosz, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka czy Käthe Kollwitz.

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie online za pośrednictwem platformy Zoom 28 marca, o godz. 12.00. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl

Prowadzenie:

Dr Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universität zu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów „obraz/ciało” oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu “Exercising Modernity” (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

Seria wykładów „Dekady ze sztuką” to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.