• 7 grudnia 2022

DraBiNa- drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych

mar 22, 2022

W ramach partnerstwa instytucji społecznych: Fundacja św. Jadwigi w Morawie (lider), Fundacja Via Salutis (partner polski), Stowarzyszenie Os Pressan (partner islandzki), dzięki dofinansowaniu z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy EOG tworzone są nowe narzędzia i metoda pracy z osobami starszymi, oparta o dramę , biografię, narrację. Projekt pod nazwą DraBiNa- drama, biografia, narracja. Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych” realizowany jest z myślą o Seniorach oraz edukatorach senioralnych.

rekrutacja na szkolenie dla seniorów, plakat

Celem projektu jest zapoznanie edukatorów senioralnych z autorską metodą pracy, która bazując na potencjale biograficznym, doświadczeniach edukacyjnych i zawodowych seniorów pozwoli kształtować postawy aktywności i zaangażowania społecznego, umożliwiając kreowanie liderów społeczności lokalnych, sprzyjając partycypacji społecznej, wzmacniając zasoby kadrowe organizacji społecznych.

Projekt zakłada: wzmocnienie potencjału organizacji społecznych w obszarze edukacji gerontologicznej, przez: opracowanie, przetestowanie, opisanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami, innowacyjnej metody aktywizacji osób starszych pod nazwą “DraBiNa” (drama, biografia, narracja) oraz przeprowadzenie serii szkoleń z niniejszej metody (wśród przedstawicieli NGO, organizacji społecznych i innych instytucji działających na rzecz seniorów).
Pracują nad nią z ramienia lidera projektu Fundacji św. Jadwigi dr Janna Wawrzyniak, Alicja Przepiórska Ułaszewska oraz Agnieszka Buśk, reprezentujące partnera Fundację Via Salutis oraz Ewa Marcinek z islandzkiego Stowarzyszenia Os Pressan.
Ale zanim metoda trafi  w ręce edukatorów, przewidziana jest faza pilotażu w której wezmą Seniorzy z całej Polski.Pierwsze szkolenia już końcem marca. Mogą wziąć w nich udział osoby starsze, zainteresowane uczestniczeniem w fazie testowania, które zadeklarują udział w dwóch blokach szkoleniowych.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie projektu www.drabina.eu.

Głos Seniora objął honorowy patronat medialny nad projektem.

Skip to content