• 14 lipca 2024 05:35
panorama na Polkowice przy zachodzie Słońca

Polkowice to jedno z najpiękniejszych dolnośląskich miasteczek. Położone w sercu Zagłębia Miedziowego, są jednym z głównych ośrodków Legnicko-Głogowskiego Obszaru Miedziowego. To nowoczesna, dobrze zorganizowana i zarządzana gmina, która stawia na rozwój zgodnie z aktualnymi trendami, zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej.

Polkowice to miejsce przyjazne dla mieszkańców – skrojone na miarę ich potrzeb, bezpieczne i zapewniające wysoki komfort życia. Gmina jest nastawiona na rozwój usług społecznych dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem polityki prorodzinnej oraz senioralnej. Jako organy doradcze, w Gminie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Gminy oraz Rada Seniorów. Gmina współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami sportowymi, z których największy jest Klub Sportowy “Górnik” Polkowice.

Gmina Polkowice zapewnia mieszkańcom szeroko rozwiniętą bazę edukacyjną, prężnie funkcjonujące instytucje kultury i ochrony zdrowia. Bogata oferta kulturalna i społeczna kierowana do mieszkańców zapewnia wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Duży nacisk kładziony jest w dbałość o miejską zieleń i małą architekturę.

Obecnie gmina Polkowice liczy ok. 27 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolską Kartę Seniora można wyrobić w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Rynek 30-31 parter,

telefon kontaktowy: 76 847 41 40