• 19 maja 2024 23:22

Na przekór światu. O pierwszych podróżniczkach i nie tylko – spotkanie z cyklu„Dekady ze sztuką”

sty 26, 2022
"dekady ze sztuką" grafika

Pewne zawody lub obszary aktywności życiowej, nawet jeśli obecnie reprezentowane są także przez kobiety, to w perspektywie historycznej przez dekady, a nierzadko i stulecia, stanowiły domenę działalności mężczyzn. Wystarczy wspomnieć o trudnościach, jakie musiały przezwyciężać pierwsze podróżniczki, takie jak np. Florence Baker, malarki – chociażby ArtemisiaGentileschi czy architektki, wśród których można wspomnieć m.in. Julię Morgan.Podczas spotkania słuchacze dowiedzą się kim były i z jakimi trudnościami w swojej pionierskiej i przełomowej działalności mierzyły się bohaterki.Wykład nawiązuje do wystawy „Praca kobiety nigdy się nie kończy” prezentowanej w Galerii MCK w 2013 roku.

Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie online za pośrednictwem platformy Zoom 31 stycznia, o godz. 12.00. Uczestnictwo w wykładzie jest bezpłatne. Aby otrzymać link do wzięcia udziału, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: warsztaty@mck.krakow.pl.

Prowadzenie:

Małgorzata Jędrzejczyk – historyczka sztuki, kuratorka. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Wien i Humboldt-Universitätzu Berlin. Absolwentka interdyscyplinarnego programu studiów Środowisko–Technologie–Społeczeństwo (UJ). Autorka artykułów naukowych o sztuce i architekturze XX wieku oraz publikacji w katalogach wystaw i czasopismach. Współredaktorka antologii tekstów „obraz/ciało” oraz publikacji „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”. Współautorka i kuratorka artystyczno-naukowego programu “ExercisingModernity” (Pilecki-Institut Berlin). W ramach swojej pracy doktorskiej przygotowywanej w Instytucie Historii Sztuki UJ prowadzi badania nad koncepcją przestrzeni w twórczości Katarzyny Kobro.

 Seria wykładów „Dekady ze sztuką” to autorski wybór tematów, które zaktualizowane, poszerzone i uzupełnione o omówienie jednej – za każdym razem innej – z minionych wystaw pozwolą powrócić do bogatej i zróżnicowanej działalności Międzynarodowego Centrum Kultury w ostatnich latach.

Skip to content