• 5 czerwca 2023

23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

sty 28, 2022

24 stycznia (środa) 2022 r. r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zorganizowało 23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt.  „Gaz ziemny zwany łupkowym, czyli gaz z formacji łupkowych w Polsce – zasoby – możliwości eksploatacji”- tradycyjnie w sali „Magistrat” Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka przy ul. Powstania Warszawskiego 1.  Współorganizatorem spotkania było Sołectwo Koźmice Małe w Gminie Wieliczka.

23 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”, seniorzy przeglądają ulotki

Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, prowadząca spotkanie –  przywitała zebranych i zaprosiła do wspólnego zaśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy” przy akompaniamencie na fortepianie Marii Nawrot, członka KPW. Następnie wszystkim złożyła życzenia noworoczne trzymają w ręce opłatek. Stanisław Dziedzic, sołtys wsi Koźmice Małe  zabrał talerz z opłatkami rozdał zebranym- stosując dystans związany koronawirusem -składano sobie życzenia. Poinformowała że,  w minionym miesiącu z zmarli: 17.12. 2021 r. Maria Rydlowa lat 97, kustosz Muzeum „Rydlówka” w Bronowicach Małych, które członkowie KPW zwiedzali  z jej przewodnictwem, 23.12.2021 r.  Maria Berny,  członek KPW do 2002 r.  lat 89,  w latach 1993-1997 i 2011-2005 senator RP, autorka książek m.in.  „Wołynianka” , „Pamiętnik dla Alicji. Świat w moich oczach”, która w 1943 r. uciekła z rodzicami przed rzezią na Wołyniu, gdzie mieszkali,  do  dziadka Klemensa Tatary  w Koźmicach Małych -pochowana została we Wrocławiu,  26.12.2021 r. – Jerzy Surzycki,  lat 87,  uczestnik spotkań „Wieliczka-Wieliczanie” spoczął na cmentarzu w Wieliczce. W ich intencji odmówiono modlitwę: Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…Wieczne odpoczywanie… 

W dużej sali siedzi młodzież w strojach z jasełek,, z nimi jest siostra zakonna
Spotkanie autorskie Marii Nawrot, seniorzy przeglądają tomiki z wierszami i ulotki

Maria Nawrot, wieliczanka, poetka z tomiku wierszy swojego autorstwa pt. „Wiersze”, wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka w 2021 r. odczytała wiersz pt. „Zjazd regionalistów”, przypominając zjazd w 2014 r. w Bydgoszczy  towarzystw regionalnych z całej Polski z okazji 25. lecia polskiego regionalizmu,  w którym uczestniczyła delegacja KPW. Występ nagrodzono brawami a Jadwiga Duda obdarowała ją od KPW  kwiatami.

Prelekcje na temat gazu ziemnego niekonwencjonalnego i konwencjonalnego  w Polsce  z prezentacjami slajdów wygłosili: mgr inż. Antoni Dynowski, emerytowany Główny Specjalista Departamentu Górnictwa Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa   w Oddziale Krakowskim  – „Gaz ziemny pozyskiwany z formacji geologicznych łupków – zasoby i możliwości ich eksploatacji”; Stanisław Dziedzic, sołtys wsi Koźmice  Małe i  mgr inż. Leszek Madej z Raciborska, emerytowany pracownik   Przedsiębiorstwa Poszukiwań Nafty i Gazu w Krakowie,  w 1970 r. kierownik wiertnicy N24 na otworze R1 w Koźmicach Małych – „Otwory  gazu ziemnego wysokometanowego  „Ośrodek Zbioru Gazu (OZG) Raciborsko”:   otwór R1 w Koźmicach Małych i otwór R4 w Gorzkowie podlegle Kopalni Gazu Ziemnego w Łąkcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) SA w Warszawie, Oddział w Sanoku”. Stanisław Dziedzic m.in. odczytał  informacje o złożu gazu ziemnego  „Raciborsko”,  pozyskane przez Jadwigę Dudę  z PGNiG Oddział w Sanoku od Pani Anny Folcik, kierownik Działu Komunikacji i Pablic Relations.  Dziękujemy. Leszek Madej poinformował o przebiegu wierceń na otworach: R1a, R1, R3 i R15 w Koźmicach Małych oraz wierceń na otworach: R7 i D7 w Raciborsku.

Spotkanie autorskie Marii Nawrot, seniorzy przeglądają tomiki z wierszami i ulotki

Zapowiedziany na afiszu na 23 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” mgr inż. Jan Matzke ze Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, który miał zaprezentować gościa-prelegenta mgr inż. Antoniego Dynowskiego i jego związki z Wieliczką- nie wystąpił z powodu choroby. Antoni Dynowski pochodzi z Przeworska,  tu ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, następnie studiował na  Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1977-1988 był sztygarem oddziałowym i zmianowym w Kopalni Soli  „Wieliczka-Bochnia” w oddziałach eksploatacji otworowej  Barycz i Łężkowice. Kolejno pracował w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Krakowie a następnie w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, skąd przeszedł na emeryturę.

Po prelekcjach, które publiczność nagrodziła brawami,  na salę „Magistrat”  przybyła grupa kolędników misyjnych z Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Sierczy pod kierunkiem siostry Rafaeli, urszulanki i  wystąpiła z kolędami oraz  wierszami na temat pomocy dla misji w  Kazachstanie. Występ nagrodzono brawami. Wykonano wspólne zdjęcie wszystkich uczestników spotkania – 40 osób.  Uczestnicy spotkania m.in. absolwenci AGH rozmawiali o z prelegentami na prezentowany temat. Prowadząca spotkanie  prelegentom i artystom wręczyła upominki książkowe od Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka i od Kopalni Soli „Wieliczka” SA.  Zaprosiła zebranych na kolejne 24 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! 23 lutego b.r., oraz na zwiedzanie wystaw w Muzeum Czartoryskich 1 lutego  i 8 lutego w podziemiach Sukiennic w Krakowie, a 29 lutego  o godz.10.15 na zwiedzenie wystawy fotograficznej pt. „Podróż w przeszłość Wieliczki” w Zamku Żupnym w Wieliczce – w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. Wszyscy uczestniczy spotkania otrzymali wydane przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka „Wiersze” Marii Nawrot,  kalendarze na 2022 r. Mogli zabrać lokalne pisma „Głos Wielicki” ze stycznia 2022 r. w którym jest relacja autorstwa Jadwigi Dudy z 22 spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! pt. „Akademia Górnicza w Leoben i jej wychowankowie związani z Wieliczką”, „Puls Wieliczki”  oraz materiały reklamowe przywiezione przez Agnieszkę Nowak ze Stowarzyszenia „MANKO” w Krakowie. Od Łukasza Solowarskiego, prezesa Zarządu MANKO Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” otrzymało „Certyfikat dla partnera ogólnopolskiej kampanii Społecznej Mądre Leczenie TO SZYBSZY POWRÓT DO ZDROWIA!” Dziękujemy.

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki zaprasza na 24 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! 23.02. (środa) 2022 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce w sali „Magistrat” pt. „Nadzór Starostwa Górniczego w Krakowie nad kopalnią soli w Wieliczce w latach 1872-1918”-  dr Pawła Krokosza z Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda,  prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”.

UWAGA! PROSIMY O PRZYNIESIENIE MASECZEK NA TWARZ.

W ZWIĄZKU Z ZOSTRZENIEM PRZEPISÓW SANITARNYCH PROSIMY O ZABRANIE CERTYFIKATÓW SZCZEPIENIA PRZECIW COVID 19 CELEM OKAZANIA W PRZYPADKU KONTROLI SANEPIDU!

Opracowała Jadwiga Duda

Skip to content