• 20 czerwca 2024 23:55

KONFERENCJA ,,BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR” W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

KONFERENCJA ,,BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR" , na tle banerów siedzi 6 osób

W środę 8 grudnia br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się konferencja „Bezpieczny i aktywny Senior” zorganizowana przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim. Konferencja była poświęcona rządowym programom senioralnym realizowanym w województwie mazowieckim przy wsparciu organizacji pozarządowych.

konferencja "bezpieczny i aktywny senior", Łukasz Salwarowski mówi do mikrofonu

Podczas spotkania ,,Bezpieczny i Aktywny Senior” Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego – Pan Łukasz Salwarowski omówił kampanie Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora, Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę, Szkoła Przyjazna Seniorom, Bezpieczny Senior, Stop Manipulacji – nie daj się oszukać oraz Stop Korona-Oszustwom.

konferencja "bezpieczny i aktywny senior", ujęcie słuchaczy z końca sali i podestu, na którym są osoby dyskutujące

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Lidia Ułanowska, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, , Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Przemysław Herman, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Warszawie Kinga Jura oraz Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Łukasz Salwarowski.

Konferencję otworzył występ grupy seniorek z dziennego Domu Senior+ w Ojrzeniu, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeniu.

zespół seniorek w strojach ludowych śpiewa

W konferencji wzięło udział ok. 290 osób, w tym 40 zgromadzonych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie oraz ok. 250 uczestniczących za pośrednictwem transmisji on-line.
Transmisja z wydarzenia dostępna jest poniżej.

Prezentacje wykorzystane w trakcie spotkania dostępne są poniżej:

Organizatorami konferencji był Wojewoda Mazowiecki oraz Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego.
Konferencję współfinansowano ze środków otrzymanych przez Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025.