• 27 lutego 2024 17:29

10 listopada w Poniewieżu odbyły się uroczyste obchody Świąt Niepodległości RP

lis 12, 2021 #Senior, #seniorzy

Impreza tradycyjnie miała miejsce w sali szkolnej dla Słabosłyszących i Niesłyszących.

Na imprezę przybyli: wicekonsul Ambasady RR Jolanta Wisnioch; radna miasta Poniewież, przewodnicząca Komitetu Oświaty i Nauki Loreta Masiliūnienė; pomocnik posła na Sejm RL Deividasa Labanavičiusa – Sandra Razminė; malarka z Janowa Birutė Gadišauskienė; potomek szlachty laudańskiej Władysław Gosztowt z Pacunel; prezes Oddziału ZPL LAUDA Regina Czyrycka; prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan Irena Duchowska; dziekan UTW Zita Kazlauskienė; metodyk Centrum Oświaty Poniewieża i koordynator nieformalnej oświaty dorosłych  Virginija Juknienė; wiceprezes Stowarzyszenia Upiększyć Litwę Bronė Slapšienė; wiceprezydent Klubu Aktywnych Kobiet Poniewieża  Valė Bilienė; wolontariusz Gintautas Šimkus; studenci Poniewieskiej filii kiejdańskiego UTW przy Stowarzyszeniu Polaków Kiejdan i wielu innych zaszczytnych gości.

Świętowano10-lecie współpracy Stowarzyszenia Polaków Kiejdan ze Szkołą dla Słabosłyszących
i Niesłyszących oraz Klubem Aktywnych Kobiet Poniewieża.

Święto Niepodległości
Święto Niepodległości

Lorecie Masiliūnienė wręczono medal „Stowarzyszeniu Upiększenia Litwy – 100“.

Podczas koncertu wystąpili: ZT “Grandinėlė” (kier. Zita Rimkuvienė), uczniowie szkoły Katalėja Tančikaitė i Pijus Jašinskas (kier. Regina Liutkevičienė), przedstawicielki Klubu Etnokultury (kier. Lina Vilienė), iliuzioniści Vilius Glušokas i Michailas Chovanskis.

Święto Niepodległości

W ramach spotkania odbyła się prezentacja „Kroniki Laudańskiej” Ireny Duchowskiej i otwarcie wystawy malarskiej “Kolory przyrody i miasta” Birutė Gadišauskienė z Janowa. Podczas prezentacji książki Danutė Kriščiūnienė cieszyła się, że w Kronice zostały udokumentowane polsko-litewskie imprezy ostatniego 10-lecia w Poniewieżu.

Kronikę możecie przeczytać poniżej:Skip to content