• 22 lutego 2024 11:12

Kampania profilaktyczna o charakterze integracyjnym w Gminie Przyjaznej Seniorom – Libiąż

paź 12, 2021

RELACJA Z KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ O CHARAKTERZE INTEGRACYJNYM ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH.

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora wsparł kampanie magazynami ogólnopolskiego Głosu Seniora.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Libiążu w ramach ,,Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2021-2028” oraz w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, zorganizował w dniu 3 września 2021 roku kampanię profilaktyczną ,,POMOC A NIE PRZEMOC” Z MYŚLĄ O SENIORACH na Targowisku Miejskim w Libiążu.

Głównym celem kampanii było uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem przemocy wśród seniorów. Ponadto ideą wydarzenia było wzmocnienie więzi rodzinnych, propagowanie spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz integracja międzypokoleniowa. Jednym z najciekawszych wydarzeń był pokaz stylowego seniora. Seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora przy PAO oraz seniorzy z Dziennego Domu ,,Senior+” w Libiążu zaprezentowali się w przepięknych i stylowych strojach. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz samoobrony dla seniorów przygotowany przez Klub Sportowy Viktoria Ju-Jitsu w Chrzanowie. Seniorzy mieli możliwość poćwiczyć techniki samoobrony pod nadzorem instruktora. Podczas trwania kampanii odbyło się narodowe czytanie dzieła Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność Pani Dualskiej” oraz kiermasz książek zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Libiążu.

Wiele ciekawych animacji przygotowano również dla najmłodszych mieszkańców gminy Libiąż. Jedną z największych atrakcji były zabawy prowadzone przez animatorki m.in. przeciąganie liny. Ponadto dzieci mogły wykonać brokatowy tatuaż oraz wziąć udział w malowaniu twarzy zorganizowanym przez Świetlicę Środowiskową w Libiążu. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu przy ul. Floriańskiej zaprezentowali zasady z dziedziny ratownictwa medycznego – pierwsza pomoc. W trakcie kampanii dyżurowała pielęgniarka z Dziennego Domu ,,Senior+” w Libiążu, która dokonywała pomiaru ciśnienie krwi oraz poziomu cukru. O bezpieczeństwo wszystkich uczestników zadbali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Libiążu, którzy przeprowadzili pogadankę informacyjno-edukacyjną dotyczącą

przemocy wśród seniorów, sposobów ochrony przed ewentualnymi zagrożeniami seniorów oraz przedstawili ofertę pomocy na rzecz seniorów na terenie gminy Libiąż. Uczestnicy kampanii biorąc udział w działaniach integracyjnych mieli możliwość skosztowania poczęstunku przygotowanego przez firmę cateringową ,,NA BOGATO” w Libiążu.

Podczas kampanii zostały przeprowadzone przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż oraz wolontariuszy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (Szkoła Podstawowa Nr 4 w Libiążu) badania ankietowe o charakterze diagnostycznym wśród seniorów z gminy Libiąż. Wyniki tych badań posłużą do sporządzenia diagnozy problemu przemocy wśród seniorów.
W kampanii profilaktycznej licznie uczestniczyli seniorzy z gminy Libiąż. Za udział dziękują organizatorzy.

Wszystkim organizatorom, partnerom lokalnym oraz firmom pomagającym przy organizacji kampanii gmina Libiąż składa serdeczne podziękowania.


ORGANIZATORZY, PARTNERZY LOKALNI ORAZ FIRMY:

 1. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA
  PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE LIBIĄŻ.
 2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIBIĄŻU.
 3. URZĄD MIEJSKI W LIBIĄŻU.
 4. LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY.
 5. MIEJSKA BIBLIOTEKA BUBLICZNA W LIBIĄŻU.
 6. ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W LIBIĄŻU.
 7. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W LIBIĄŻU.
 8. KOMISARIAT POLICJI W LIBIĄŻU.
 9. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Z ODDZIAŁAMI
  INTEGRACYJNYMI W LIBIĄŻU (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
  W LIBIĄŻU).
 10. KLUB SPORTOWY VIKTORIA JU-JITSU W CHRZANOWIE.
 11. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LIBIĄŻU, UL. FLORIAŃSKA.
 12. KLUB SENIORA DZIAŁAJĄCY PRZY PAO W LIBIĄŻU.
 13. FIRMA CATERINGOWA ,,NA BOGATO” W LIBIĄŻU.
Skip to content