• 28 lutego 2024 02:57

„Senior w centrum uwagi” – kampania edukacyjna

wrz 20, 2021 #patronat, #Senior, #seniorzy

Rośnie udział osób starszych w strukturze demograficznej. Oznacza to zupełnie inne potrzeby obywateli, związane z opieką i ochroną zdrowia, a także spędzaniem czasu wolnego i utrzymaniem aktywności.

Zostaliśmy partnerem medialnym kampanii „Senior w centrum uwagi”, która stanowi rzetelne źródło wiedzy dla seniorów, ich bliskich oraz opiekunów. Wysoce edukacyjny przekaz został zapewniony dzięki wsparciu wybitnych autorytetów, którzy podjęli temat od strony profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia poszczególnych chorób. Artykuły dostępne są na portalu www.pacjentilekarz.pl

Patronat merytoryczny nad kampanią objął Głos Seniora – dr Krzysztof Czarnobilski poruszył temat kłopotów z pamięcią, które dotyczą znacznej części osób starszych i wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

Karolina Świdrak, psycholog i dziennikarka Medonet.pl przybliżyła temat choroby Alzheimera.

Twarzą kampanii została Krystyna Janda, polska aktorka teatralna i filmowa, reżyserka, która żyje w ciągłym biegu, ale jak sama podkreśla wraz z wiekiem coraz bardziej uważa na siebie na swoje potrzeby osobiste.

KAMPANIA PORUSZA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

DEPRESJA – CHOROBA, KTÓRA MUSI BYĆ LECZONA

Depresja jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym wieku podeszłego, dwa razy częstszym niż zespoły otępienne. Objawy depresji osób w wieku podeszłym nie są typowe. Nierzadko sami chorzy oraz ich rodziny czy opiekunowie nie są świadomi istnienia choroby, a ujawniane objawy zaburzeń depresyjnych traktowane są jako przejaw naturalnego procesu starzenia.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Pomorskiego, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  • Lek. Agnieszka Stacewicz-Głowacka, specjalista chorób wewnętrznych, lekarz POZ

UDAR MÓZGU – ZAMKNIĘCIE USZKA LEWEGO PRZEDSIONKA CHRONI PRZED UDAREM

Chorzy z migotaniem przedsionków są pięciokrotnie bardziej narażeni na udar mózgu niż osoby bez tej arytmii. Zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka zmniejsza ryzyko udaru mózgu, eliminując miejsca powstawania groźnych dla życia skrzeplin.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Marek Grygier, Prof. UM, I Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, kierownik Pracowni Hemodynamiki Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  • Jacek Polański, historia pacjenta

GRYPA – DLACZEGO TO SZCZEPIENIE JEST TAK WAŻNE DLA SENIORÓW

Szczepienie przeciwko grypie jest ważne dla każdego, ale szczególnie dla osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia grypy i jej powikłań, z większym ryzykiem wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu. Do takich osób należą osoby w wieku podeszłym – przypominają eksperci i zachęcają: szczepmy się! W dobie pandemii COVID-19 grypa nie zniknęła i jesienią może powrócić ze zdwojoną siłą.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instytut Gruźlicy i chorób Płuc w Warszawie, ekspert Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
  • Prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, Instytut Kardiologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY LECZENIE I KONTROLI

Nadciśnienie tętnicze warto leczyć w każdym wieku, bo korzyści z tego są niezależne od wieku. Nierozpoznane i nieleczone nadciśnienie tętnicze powoduje groźne dla życia powikłania, takie jak udar mózgu czy zawał serca.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ZAWROTY GŁOWY – NIEBEZPIECZNE DLA ŻYCIA SENIORA

Zawroty głowy należy zgłaszać lekarzowi pierwszego kontaktu, bo mogą one mieć bardzo poważne konsekwencje. Są groźne zwłaszcza dla seniorów, ponieważ zwiększają ryzyko upadków.

Wsparcia merytorycznego w tym temacie udzielili:

  • Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski, Prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista neurolog, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

Redakcja poleca lekturę wszystkich artykułów, które są częścią kampanii „Senior w centrum uwagi”, dostępnych na portalu www.pacjentilekarz.pl

Skip to content