• 20 kwietnia 2024 13:02

Śladami storczyka po Wyżynie Miechowskiej

lip 21, 2021 #aktywnosc, #kwiaty, #seniorzy

Pandemia była bardzo trudnym okresem dla wszystkich Seniorów. Podczas trzeciej fali/jesień2020/ Jadwiga Wszół – V-ce Prezes UTW „Aktywne życie w Miechowie” napisała projekt w ramach UTW dla społeczności do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych”ę”- Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Na 32 projekty, które wpłynęły do TIT”ę” zakwalifikowało się 12, w tym projekt z Miechowa. Jadwiga Wszół jako koordynator projektu do pracy zaangażowała 5 wolontariuszy: Krystynę Ćwiklińską, Krystynę Winiarską, Alicję Szczepę, Marię Gajos oraz  Włodzimierza  Janusa, które brały udział
w webinariach online, ucząc się od innych UTW jak opracowywać projekty, jak brać udział
w wolontariacie, a także jak realizować zadania dla większego kręgu Seniorów.

Tematem projektu był storczyk, który unikatowo występuje na Wyżynie Miechowskiej na obszarach Natura 2000, aby promować nasze największe skarby przyrody Gminy Miechów na terenach Muraw kserotermicznych. Było to niemałe wyzwanie dla  opracowujących ten projekt na polu podejmowanych nowych wyzwań, uczenia się od siebie nawzajem, zdobywania nowych umiejętności a także otwarcie się na potrzeby dla innych. To wszystko dawało jednak wiele radości i siłę do pracy.

Pierwszym etapem zapoznania się z projektem były warsztaty przeprowadzone w Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Pstroszycach II, w którym udział wzięli: przedstawiciele RDOŚ z Krakowa – Anna Trojecka-Brzezińska i Izabela Banaszewska, Burmistrz UGiM w Miechowie Dariusz Marczewski,
a także Prezes i V-ce Prezes Stowarzyszenia Manko-Głos Seniora  Łukasz Salwarowski i Marek Pilch. Zebranych zainteresowały wykłady i prezentacja multimedialna o tematyce kwitnących Muraw  kserotermicznych występujących na terenie Gminy Miechów z uwzględnieniem rzadkich okazów storczyka, a warsztaty zakończył krótki sprawdzian z wiadomości prezentowanych wykładów. Uczestnicy otrzymali nagrody z RDOŚ oraz upominki ze Stowarzyszenia Manko-Głos Seniora.

Ponieważ na terenie naszego powiatu znajduje się 57 ha obszarów chronionych, położonych na Wyżynie Miechowskiej wybraliśmy jeden z tych obszarów Natura 2000 – Kalina Mała i Kalina Lisiniec. Tu znajdują się rzadko spotykane gatunki roślin. Część grupy została dowieziona na tereny Muraw autobusem, a część pokonała trasę na rowerach. Odcinek z Miechowa przez Bukowską Wolę do Kaliny Małej i Kaliny Lisiniec był kondycyjnie bardzo wymagający, ale krajobraz był godny pozazdroszczenia. W pogłębianiu wiedzy o przyrodzie oraz jej ochronie wzięła udział cała grupa Seniorów wraz
z zaproszonymi gośćmi. Przedstawicielki RDOŚ z Krakowa Pani Anna Trojecka-Brzezińska i Izabela Banaszewska przekazały uczestnikom wiele ciekawostek o występującej tu roślinności.

Obszary Natura 2000 są pod ścisłą ochroną i stanowią niespotykane rezerwaty przyrody z pięknymi okazami storczyka i innych roślin, które swym pięknem zachwyciły całą grupę. Realizacja projektu była świetnym pomysłem poznania bogactwa przyrody. Murawy kserotermiczne w okresie kwitnienia pokazały swój urok w całej okazałości. W czasie wycieczki do rezerwatu przyrody Natura 2000 odbyły się również inne aktywności uczestników min. ćwiczenia z kijkami nornic walking, piknik na trawie oraz wręczanie drobnych upominków.

Dzięki projektowi „Śladami storczyka po Wyżynie Miechowskiej” mogliśmy podziwiać niesamowite okazy: obuwika pospolitego, storczyka kukawkę czy dwulistnika muszego. Odkrywanie i poznawanie tej roślinności uczestnicy utrwalili na zdjęciach przesłanych później na konkurs. Kwietne Murawy Kserotermiczne to szczególne bogactwo Miechowszczyzny, które każdy powinien zobaczyć.

Ostatnie warsztaty z projektu odbyły się w Motylarni w Czaplach Wielkich. Tu podziwialiśmy różne gatunki motyli oraz ich ciekawy cykl rozwoju. Barwą swoich skrzydeł zachwyciły nas wszystkich. Niektóre gatunki tych motyli występują na Murawach Kserotermicznych. Wiele ciekawostek o życiu tych owadów zaprezentowali właściciele Motylarni Alicja i Radosław Brzezowscy.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomagali nam w realizacji tego projektu: naszej tutorce Magdzie Latuch, Burmistrzowi UMiG Dariuszowi Marczewskiemu, Przedstawicielkom RDOŚ w Krakowie  Annie Trojeckiej –Brzezińskiej i Izabeli Banaszewskiej, Magdalenie Wilk, Sylwii Sucheckiej, V-ce Staroście Pawłowi Osikowskiemu, Wojciechowi Małodobry, fotoreporterce Alicji Szulc oraz wszystkim biorącym udział w tym edukacyjno-plenerowym wydarzeniu.

Autorka tekstu: Krystyna Ćwiklińska

                                                                                                   

Skip to content