• 19 lipca 2024 13:24

Rehabilitacja po przebyciu COVID-19 w ramach NFZ

lip 20, 2021

Ozdrowieńcy, którzy przebyli COVID-19, ale wciąż odczuwają skutki zakażenia mogą skorzystać z bezpłatnego leczenia w trybie ambulatoryjnym w Uzdrowisku Busko-Zdrój. Kompleksowa rehabilitacja w pełni finansowana jest z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na powikłania po przechorowaniu COVID-19 skarży się około jedna trzecia pacjentów, którzy przeszli zakażenie. Do najczęściej występujących objawów należą: problemy z oddychaniem – zmniejszenie wydolności oddechowej, nawracające bóle mięśniowo-stawowe oraz w klatce piersiowej, arytmia, zmniejszona ogólna sprawność organizmu, uczucie ogólnego zmęczenia, zaburzenia lękowe i depresyjne. Ozdrowieńcy często informują również o takich dolegliwościach jak nawracająca gorączka, czy spowolnienie procesów poznawczych. Dolegliwości te znacznie ograniczają aktywność w życiu zawodowym i społecznym. Narodowy Fundusz Zdrowia stworzył kompleksowy program rehabilitacji, który ma być odpowiedzią na oczekiwania pacjentów, którzy przechorowali COVID-19.

– Z kuracji można skorzystać na podstawie skierowania, które dla ozdrowieńców wystawia lekarz pierwszego kontaktu pod nazwą „Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne po przebytej chorobie COVID-19″ z dopiskiem określenie skali mMRC (gdzie wynik musi być większy lub równy jeden). Warunkiem przyjęcia na rehabilitację  jest posiadanie udokumentowanego zachorowania na COVID-19 w postaci dodatniego wyniku testu na obecność koronawirusa, wprowadzonego do Krajowego Rejestru Medycznego – informuje Michał Płatek, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Dzięki rehabilitacji, ozdrowieńcy szybciej powrócą do pełni sił. Poprawią swoją sprawność oddechową, zmniejszy się u nich utrzymująca duszność czy osłabienie. Efektem kuracji będzie też zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej. Rehabilitacja wpłynie pozytywnie również na kondycję psychiczną pacjentów.

– Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19 ale nie wcześniej niż 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 – mówi Łukasz Dobaj, dyrektor ds. lecznictwa w Uzdrowisku Busko-Zdrój.

Rehabilitacja jest podzielona na kilka etapów. Rozpoczyna się od wizyty wstępnej, gdzie specjalista za pośrednictwem szczegółowego wywiadu i po wykonaniu odpowiednich testów oceniających sprawność fizyczną i wydolność oddechową pacjenta, dostosowuje program leczenia.

Zabiegi w ramach kompleksowej rehabilitacji odbywają się w Uzdrowiskowym Szpitalu „Krystyna” w Busku-Zdroju przez 6 tygodni (3 razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych). Kuracja polega na wykonywaniu ćwiczeń oddechowych i wytrzymałościowych. Uzupełnieniem leczenia są m.in. techniki odksztuszania, treningi równowagi. W trakcie rekonwalescencji, pacjenci otrzymują praktyczne wskazówki, które ułatwią im samodzielnie dochodzenie do zdrowia po rehabilitacji. Kurację po 6 tygodniach wieńczy tzw. wizyta fizjoterapeutyczna końcowa, której celem jest sprawdzenie zdrowotnych postępów pacjenta.

– Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta. Korzystający
z kuracji oprócz dobranego do schorzenia programu rehabilitacji mogą liczyć na wyspecjalizowaną opiekę fizjoterapeutyczną w pełnym zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym
– mówi Michał Płatek, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 41 370 38 23 oraz na stronie www.uzdrowiskobusko.pl