• 19 maja 2024 23:07

Realizując zadania edukacyjne polegające na poznawaniu nowoczesnych procesów produkcyjnych słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, skupieni w kole turystyki pieszej i rowerowej pn. Turystocykliści, kierowanym przez pedagoga Ryszarda Dolatę, odwiedzili w ostatnich latach wiele zakładów funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego i poza nim. Z sentymentem wspominają pobyty w takich zakładach, jak:  ZAP-Kooperacja, ZAP-Robotyka, Mahle Polska, Spółdzielnia Mleczarska, Elektrociepłownia Ostrów, Centrum Obróbki Numerycznej Piwek i Sklejka-Eko S.A., Zakład Naprawczy PKP-Cargo czy TV – Proart.  Ponadto te w innych rejonach kraju, jak;   Zakład Zielarski Kawon w Gostyniu, P.W. Lotos w Koźminie, Spółdzielnia Mleczarska Lazur w Nowych Skalmierzycach i Krio w Odolanowie. Pozytywny wpływ na realizację programu Koła w zakresie turystyki obiektów przemysłowych i technicznych oraz bezpieczeństwa seniorów ma od roku 2012 dofinansowanie starosty ostrowskiego i prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach zleconych zadań publicznych.

Turystocykliści w RZZO

Po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią 15-osobowa grupa członków koła Turystocyklistów  ostrowskiego  uniwersytetu, na zaproszenie Marzeny Wodzińskiej, prezes RZZO zwiedziła Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim. Podstawowym celem wizyty
w Zakładzie była edukacja ekologiczna w zakresie nowych zasad właściwego segregowania odpadów.

Marzena Wodzińska i Ryszard Dolata

            W toku merytorycznej rozmowy mówiono o praktycznych aspektach gospodarki odpadami,
o doświadczeniach w funkcjonowaniu zakładu, wprowadzaniu nowoczesnych technologii
w zagospodarowaniu odpadów, o celowości segregacji, symboli umieszczonych na opakowaniach oraz pojemnikach przeznaczonych do segregacji papieru, szkła i tworzyw sztucznych, jak też o rozwoju Zakładu w kolejnych latach przy wykorzystaniu wniosków i propozycji otrzymywanych od mieszkańców miasta.

Rozmowa edukacyjna

            W drugiej części wizyty słuchacze OUTW mieli możliwość poznania procesu segregacji odpadów i obserwowania ile i jakich odpadów trafia każdego dnia na ostrowską instalację i w jaki sposób te odpady są przetwarzane. Zobaczyli stanowiska – przenośniki taśmowe na których następuje segregacja odpadów. Byli pod wrażeniem szczególnej uciążliwości wykonywanych prac, kiedy to pracownik obsługujący punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dokonuje wyłącznie ręczną segregację śmieci (segregacja na frakcje, w tym odpady niebezpieczne np. baterie, tusze, itp) Szczególnym zainteresowaniem seniorów był proces recyklingu-odzysku odpadów, które mogą służyć użytecznemu zastosowaniu w procesach produkcyjnych, w tym odzyskiwaniu energii jako paliwa energetycznego.

Wizyta na hali produkcyjnej

            Staramy się przekazywać wiedzę w zakresie segregacji odpadów, tego jak ta segregacja powinna wyglądać oraz jak duży wpływ ma ona na nasze środowisko oraz naszą przyszłość – mówiła podczas spotkania z seniorami Marzena Wodzińska, prezes Zarządu RZZO. Bardzo cieszy nas, że edukacja budzi coraz większe zainteresowanie mieszkańców naszego regionu, w tym najstarszych z nich, którzy są i zawsze będą u nas mile widziani. Dzięki takim działaniom coraz więcej osób w naszym mieście wie, jak ważna jest segregacja odpadów, jaki ma wpływ na poprawę otoczenia, w jakim żyjemy.

            Seniorzy podkreślali, że będą uczyć swoje dzieci i wnuki prawidłowej segregacji odpadów i zwracać im większą uwagę, aby trafiały one do odpowiednich pojemników. Po to, aby mogli wyrobić sobie nawyki segregowania oraz nauczyć się tej czynności. 

            Dziękując za zaproszenie do odwiedzenia i poznania ciekawego miejsca na mapie Ostrowa Wielkopolskiego Ryszard Dolata – wiceprezes ostrowskiego uniwersytetu – wyraził przekonanie, że zdobyta przez seniorów wiedza podczas tej wizyty zostanie przez nich należycie wykorzystana. Jednocześnie zapewnił, że po tak pożytecznej wizycie grupa Turystocyklistów będzie przekonywać innych słuchaczy OUTW do zwiedzenia tego Zakładu i poznania zasad właściwego segregowania odpadów.

            Wszyscy uczestnicy spotkania w RZZO otrzymali w prezencie materiały edukacyjne na temat segregacji odpadów oraz ekologiczne torby na odpady selektywne.

Autor tekstu  –  Kazimierz Nawrocki
Zdjęcia  –   Barbara Peukert

Ostrów Wielkopolski
Lipiec 2021

Skip to content